თანამშრომლები

პუნიტ რენჟენ

დელოიტის გლობალური აღმასრულებელი დირექტორი

პუნიტ რენჟენ

2015 წლის ივნისში პუნიტი დელოიტ გლობალის აღმასრულებელი დირექტორი გახდა. პუნიტი ასევე არის დელოიტის გლობალური დირექტორთა საბჭოს წევრი.

მანამდე პუნიტი იყო Deloitte LLP-ის გამგეობის თავმჯდომარე აშშ-ში. იგი ხელმძღვანელობდა დირექტორთა საბჭოს და ახორციელებდა ისეთი საკითხების ზედამხედველობასა და კონტროლს, როგორიცაა ორგანიზაციის სტრატეგია და ბრენდის პოზიციონირება. იგი ხშირად გამოდის სიტყვით უნიკალური ორგანიზაციების გამორჩეული მახასიათებლების თემაზე, მათ შორის: კარგად გათვლილი და პრაქტიკაში გამოცდილი "მიზნის კულტურისა" და დირექტორთა საბჭოს ეფექტური მუშაობის საკითხები. 

პუნიტ რენჟენ