თანამშრომლები

სრბუი ჰაკობიან

მმართველი პარტნიორი, დელოიტის საქართველოს ოფისი

სრბუი ჰაკობიან

დელოიტში მოსვლამდე, სრბუი 2 წელი მუშაობდა კვიპროსში ნავთობის გადატვირთვის საერთაშორისო კომპანიაში ფინანსურ კონტროლიორად. იგი ფლობს ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხს, არის მეცნიერებათა კანდიდატი, ACCA-ის წევრი და სომხეთის ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაციის წევრი.

სრბუი ხელმძღვანელობს დელოიტის სამომხმარებლო სექტორისა და სამრეწველო წარმოების დარგის კომპანიების მომსახურე ჯგუფს და ახორციელებს მომსახურების სრულ სპექტრს ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის, ხარისხის კონტროლისა და კონსალტინგის ჩათვლით.  

სრბუი ჰაკობიან