თანამშრომლები

ვლადიმირ (ვილი) ელიზაროვ

პარტნიორი, საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციები

ვლადიმირ (ვილი) ელიზაროვ

ვლადიმირი დელოიტ დსთ-ს 2013 წელს შემოუერთდა. მანამდე ის დიდი ოთხეულის სხვა ფირმაში მუშაობდა 11 წლის მანძილზე. იგი სპეციალიზირებულია საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების სფეროზე ფინანსური მომსახურების, ტექნოლოგიების, მედიისა და ტელეკომუნიკაციების სექტორში. ვლადიმირს რთულ ოპერაციებზე მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს არამატერიალური აქტივებისა და წარმოებული  ფინანსური ინსტრუმენტების შეფასების გამოყენებით. ფლობს ისრაელის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხებს. არის ფეხბურთის მოყვარული.

ვლადიმირ (ვილი) ელიზაროვ