თანამშრომლები

ეგორ პოპოვი

ელექტროენერგიის დარგის პარტნიორი, დსთ

ეგორ პოპოვი

ეგორს ადგილობრივი და საერთაშორისო კლიენტების მომსახურების 20 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. მან დაამთავრა მოსკოვის MGIMO უნივერსიტეტი და არის შემფასებელთა ამერიკული საზოგადოების წევრი. ეგორი ხელმძღვანელობს კორპორატიული კონსულტაციების განყოფილებას და მუშაობს კლიენტებთან კომპლექსური პრივატიზაციის, სექტორული რეფორმების, შერწყმისა და შესყიდვის, აქციონერებს შორის დავებისა და სატარიფო სისტემის შემუშავების საკითხებზე. იგი, ასევე, ითავსებს ექსპერტ მოწმის მოვალეობას.

ეგორ პოპოვი