რისკები

დელოიტი რისკების მართვისას ინტელექტუალური მიდგომით ეხმარება კლიენტებს ფოკუსირება მოახდინონ მაღალი რისკების სფეროებზე, კომპანიის ეფექტური მართვის უზრუნველყოფის მიზნით. ასეთი მიდგომა უზრუნველყოფს არა მარტო რისკების შემცირებას, არამედ საერთო ჯამში კაპიტალიზაციის ამაღლებას.