News

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Javni poziv

EU fondovi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava s ciljem usmjerivanja istraživanja prema potrebama gospodarstva te pružanja podrške projektima istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom. Javni poziv će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa iz područja konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj poziva

Cilj poziva je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Prihvatljivi prijavitelj i partneri

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljivi partneri su mala, srednja i velika poduzeća.

U okviru ovog Poziva partnerstvo je obavezno. Prijavitelj po predmetnom Pozivu može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga. U svojstvu partnera, poduzetnik može sudjelovati na više projektnih prijedloga po ovom Pozivu.  

Tematska područja

Projekti se moraju odnositi se na jedno ili više identificiranih prioritetnih tematskih područja i/ili međusektorskih tema Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske: zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost i prehrana i bio ekonomija. Međusektorske teme obuhvaćaju: KET tehnologije (ključne razvojne tehnologije) te ICT (informacijske i komunikacijske tehnologije).

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja), a koje se sastoje od:

a) izrade prototipa
b) demonstracije tehničke izvedivosti

Iznos i intenzitet potpore

Ukupna alokacija za ovaj Poziv iznosi 180.894.788,00 HRK, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu 6.800.000,00 HRK.

Maksimalan intenzitet potpore
(postotak opravdanih troškova na projektu)

Malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Znanstvena organizacija

Industrijsko istraživanje

70%

(+10%)*

60%

(+15%)*

50%

(+15%)*

100%

Eksperimentalni razvoj

45%

(+15%)*

35%

(+15%)*

25%

(+15%)*

100%

Potpore za inovacije

50%

50%

/

100%

* NAPOMENA: dodatni postotni bodovi mogu se odobriti u slučaju:
- projekt uključuje učinkovitu suradnju između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija snosi najmanje 10% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;
- rezultati projekta priopćuju se širokom krugu na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom

Prihvatljivi izdaci

Znanstvene organizacije

Mala, srednja i velika poduzeća

a)  troškovi plaća novozaposlenog osoblja, mladih istraživača i osoba za provođenje projekta;

b)  troškovi kupnje opreme za istraživanje i razvoj;*

c) troškovi manjih adaptacija postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu instaliranja i/ili omogućavanja funkcioniranja nove opreme;

d) trošak korištenja opreme na drugoj instituciji prema važećem cjeniku institucije;

e) trošak potrošnog materijala, vanjskih usluga za IR i amortizacije postojeće opreme;

f) troškovi diseminacije IR rezultata proizašlih iz projekta;

g) troškovi umrežavanja i izobrazbe vezano za provedbu projekta;

h) neizravni troškovi (15% od troška osoblja);

i) ostali troškovi predviđeni Javnim pozivom.

a) troškovi plaća istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja;

b) trošak potrošnog materijala, vanjskih usluga za IR i amortizacije postojeće opreme;

c) neizravni troškovi (15% od troška osoblja). 

* prijavitelj može nabavljati opremu koja već postoji na njegovoj instituciji ili drugoj znanstvenoj organizaciji, ali samo u slučaju ako je postojećoj opremi istekao rok za amortizaciju te je postojeća oprema zastarjela i nabavljanje nove opreme je neophodno za obavljanje daljnjih istraživačkih aktivnosti te u slučaju da postoji dodatna potreba za već postojećom opremom zbog velikog broja sati za koje se ta oprema koristi u istraživačke svrhe.
 

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji razvojnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
  • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
  • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
  • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Kontakti

Vremena je malo stoga pozivamo zainteresirane poduzetnike iz segmenta MSP-a da nam se čim prije jave za konzultacije.

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Tel: +385 1 2351 900

e-mail: CEHREU@deloitte.com

Did you find this useful?