News

Zakon o poticanju ulaganja

Izmjene i dopune

EU fondovi

Poticaji investicija

Poticajne mjere se odnose na projekte kojima se osigurava jedan ili više sljedećih ciljeva:

 • unos nove opreme i suvremenih tehnologija;
 • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika;
 • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti;
 • povećanje poduzetničke konkurentnosti;
 • ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Prijava bi trebala biti predana prije početka investicijskog projekta.

Poticaji za mikro poduzetnike

 • stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% propisane stope u razdoblju do 5 godina za investicije od najmanje 50.000 eura, uz uvjet otvaranja najmanje 3 nova radna mjesta povezana s investicijskim projektom, i to unutar razdoblja od godinu dana nakon početka investicije.

Poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom

Bespovratna novčana potpora se izračunava kao postotak bruto plaće u dvogodišnjem razdoblju na sljedeći način:

 • do 10% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta (maksimalno do 3.000 eura po novootvorenom radnom mjestu) u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi do 10%;
 • do 20% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta (maksimalno do 6.000 eura po novootvorenom radnom mjestu) u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%;
 • do 30% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta (maksimalno do 9.000 eura po novootvorenom radnom mjestu) u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%.

Poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Prihvatljivi troškovi usavršavanja su sljedeći:

 • troškovi predavača
 • troškovi savjetodavnih usluga
 • troškovi osoblja polaznika usavršavanja te ostali neizravni troškovi za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju

Intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova, a može se povećati do 70% prihvatljivih troškova na sljedeći način:

 • 10% za usavršavanje radnika s invaliditetom
 • 10% za srednjeg poduzetnika
 • 20% za male i mikro poduzetnike

Poticaji za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

Dodatne poticajne mjere za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom ili za kupnju opreme/strojeva visoke tehnologije u visini do 20% stvarnih opravdanih troškova kupnje (maksimalno u iznosu do 0,5 milijuna eura) mogu se ostvariti za sljedeće aktivnosti:

 • razvojno-inovacijske aktivnosti;
 • aktivnosti poslovne podrške (preko centara za odnose s kupcima/korisnicima, za izdvojene poslovne aktivnosti; za logistiku i distribuciju i za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera);
 • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti (kreativne, turističke, upravljačke, savjetodavne, edukativne usluge i usluge industrijskog inženjeringa).

Poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta

Za investicijski projekt od najmanje 5 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s istim, i to unutar razdoblja od 3 godine nakon početka investicije može biti odobrena:
• bespovratna novčana potpora u iznosu 10% stvarnih opravdanih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu (troškovi izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili ugostiteljsko-turističkog objekta, kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme) u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%;

 • bespovratna novčana potpora u iznosu 20% stvarnih opravdanih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi iznad 20%.

Poticajne mjere za investicijske projekte u vrijednosti iznad 50 milijuna eura se izračunavaju primjenom posebne metodologije.

Poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte

Bespovratna novčana potpora za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s radno intenzivnim investicijskim projektom može biti dodatno uvećana za:

 • 25% za investicijske projekte u vezi kojih će biti otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta;
 • 50% za investicijske projekte u vezi kojih će biti otvoreno najmanje 300 novih radnih mjesta;
 • 100% za investicijske projekte u vezi kojih će biti otvoreno najmanje 500 novih radnih mjesta.

Potpore za ulaganje u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000 eura (cca. 99 milijuna HRK)

Uvjet navedenog ulaganja je otvaranje najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme koja su povezana s projektom ulaganja.

Moguće potpore su:

 • potpore za osiguranje nepromjenjivih uvjeta poslovanja (sufinanciranja razlike poreznih obveza i obveza s osnove doprinosa);
 • potpore za ulaganje (sufinanciranje dijela poreznih obveza koje korisnik ima prema državi i dijela iznosa obveze plaćanja doprinosa);
 • poticaji pola-pola (do 50% obveze plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada i/ili do 50% obveze poreza na dobit i plaćanja predujma poreza na dobit);
 • poček plaćanja poreznih obveza.

Porezni poticaji za mala srednja i velika poduzeća

Iznos ulaganja

(EUR)

Poticaji (%)

Kategorija poduzeća

Broj novootvorenih radnih mjesta

50.000 <

Stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% propisane stope u razdoblju do 5 godina

Mikro (ispod 10 zaposlenika)

3

150.000 - 1.000.000

Stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% propisane stope u razdoblju do 10 godina

MSP i velika

5

1.000.000 – 3.000.000

Stopa poreza na dobit umanjuje se za 75% propisane stope u razdoblju do 10 godina

MSP i velika

10

3.000.000 <

Stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% propisane stope u razdoblju do 10 godina

MSP i velika

15

EU novosti
EU novosti

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji razvojnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Kontakti

Vremena je malo stoga pozivamo zainteresirane poduzetnike iz segmenta MSP-a da nam se čim prije jave za konzultacije.

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Tel: +385 1 2351 900

e-mail: CEHREU@deloitte.com

Did you find this useful?