News

ESIF Krediti za rast i razvoj

Program kreditiranja

EU fondovi

ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoročni investicijski krediti za male i srednje poduzetnike koji planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju. Ovaj financijski instrument pokrenuli su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i HBOR u suradnji s poslovnim bankama.

ESIF Krediti za rast i razvoj financiraju se 50 posto iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0 posto, a 50 posto iz izvora poslovnih banaka po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati poslovna banka. Krediti se odobravaju se putem Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d..

Ovakav način financiranja znači da će u konačnici kamatna stopa za poduzetnike biti značajno niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a. Dodana vrijednost ESIF Kredita za rast i razvoj za poduzetnike je i oslobađanje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i sklapanja ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita.

Prihvatljivost korisnika

Korisnici ESIF Kredita za rast i razvoj mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju na području RH najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci.

Jedan poduzetnik može dobiti samo jedan ESIF Kredit za rast i razvoj.

Prihvatljivost djelatnosti

Prihvatljiva su isključivo ulaganja (investicije) koja nisu započela prije donošenja odluke o kreditu i čija će provedba rezultirati povećanjem broja zaposlenih (najmanje jedan novozaposleni).

Lista prihvatljivih područja djelatnosti ulaganja (investicije):

Područje djelatnosti ulaganja (investicije)

% prema sektorskoj distribuciji

Područje C: Prerađivačka industrija

≥ 50

Područje I: Turizam (Djelatnosti pružanja smještaja)

≥ 25

Područja:

- J: Informacije i komunikacije – svi podsektori
- M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti – svi podsektori
- N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – podsektor 79
- Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – svi podsektori
- R: Umjetnost, zabava i rekreacija – podsektori 90 i 93
- S: Ostale uslužne djelatnosti – podsektori 95 i 96.

≤ 25

Poslovna banka svoj portfelj odobrenih kredita mora raspodijeliti prema gore navedenoj sektorskoj distribuciji, što znači da, ako NKD poduzetnika spada u područje za koje je banka popunila svoju kvotu, poduzetnik neće moći dobiti kredit u toj banci. U tom slučaju zahtjev za kredit može podnijeti drugoj poslovnoj banci koja provodi ovaj financijski instrument.

Iznosi kredita

Najniži iznos kredita može biti 100 tisuća EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviši 3 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 10 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti za sektor turizma. Ukupni kreditni potencijal „ESIF Kredita za rast i razvoj“ iznosi oko 200 milijuna EUR.

Poduzetnici moraju osigurati vlastito učešće od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a. Osim vlastitih novčanih sredstava, priznaju se i izdaci koji su nastali tijekom pripreme projekta, pod uvjetom da su nastali prije donošenja odluke o odobrenju kredita.

Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

EU novosti
EU novosti

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji razvojnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
  • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
  • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
  • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Kontakti

Vremena je malo stoga pozivamo zainteresirane poduzetnike iz segmenta MSP-a da nam se čim prije jave za konzultacije.

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Tel: +385 1 2351 900

e-mail: CEHREU@deloitte.com

Did you find this useful?