News

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Javni poziv

EU fondovi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv s ciljem poboljšanja poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj Poziva je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Ukupna alokacija iznosi 200.000.000,00 HRK, a sredstva će se dodjeljivati putem otvorenog postupka u modalitetu privremenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. 

Iznos potpore za predviđena ulaganja iznosi 45% za mikro i mala poduzeća, odnosno 35% za srednje velika poduzeća. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000 HRK, a maksimalni iznos je 15.000.000 HRK. Projekt se mora provesti unutar 24 mjeseca.

Projektne prijave zaprimaju se od 3. travnja do 28. prosinca 2018. godine.

 

Tko može sudjelovati

Mali i srednji poduzetnici (osim: poduzetnika u teškoćama, s nepodmirenim poreznim obavezama i obavezama prema zaposlenicima, poduzetnika u postupcima predstečajne nagodbe te poduzetnika koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, ribarstvu i trgovini) koji su najmanje godinu dana prije dana predaje prijave registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj te imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.  

EU novosti
EU novosti

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sektore prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:

 • C Prerađivačka industrija
 • J Informacije i komunikacije (osim područje J oznaka 59, 60, 61, 63)

Prihvatljive vrste projektnih izdataka

Vrsta ulaganja/troškova
Iznos bespovratnih sredstava
Razina sufinanciranja

A. Ulaganja u imovinu:

  priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;

  trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;

  komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka; trošak uporabne dozvole;

  nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;

  ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta;

  troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;

  nabava materijalne imovine putem zakupa ako zakup ima oblik financijskog leasinga i sadržava obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu;

  nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva.

Max 15.000.000. HRK

35%-45% opravdanih troškova

B. Trošak savjetodavnih usluga vezanih za provođenje projekta

Max. 1.000.000 HRK*

50% opravdanih troškova

C. Trošak sudjelovanja na sajmovima vezano za investiciju

Max. 1.000.000 HRK*

50% opravdanih troškova

D. Trošak usavršavanja vezanog za investiciju 

Max. 1.000.000 HRK* 60% - 70%
opravdanih troškova

E. Trošak povezan s uvođenjem sustava grijanja i hlađenja vezanih za investiciju

Max. 1.500.000 HRK*

50% opravdanih troškova

F. Troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU

Max. 1.500.000 HRK*

50% opravdanih troškova

G. Trošak pripreme dokumentacije projektnog prijedloga

Max. 1.500.000 HRK*

50% opravdanih troškova

* Potpora u ovoj kategoriji bit će odobrena samo onom poduzetniku kojemu je odobrena i potpora za ulaganje u imovinu iz točke A, odnosno jedino zajedno s regionalnom potporom.

** Potpora u ovoj kategoriji dodjeljuje se kao potpora male vrijednosti. Pojedini poduzetnik može primiti maksimalni iznos potpore u iznosu od 1.500.000 HRK u tri fiskalne godine.
 

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji razvojnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Kontakti

Vremena je malo stoga pozivamo zainteresirane poduzetnike iz segmenta MSP-a da nam se čim prije jave za konzultacije.

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Tel: +385 1 2351 900

e-mail: CEHREU@deloitte.com

Did you find this useful?