News

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Javni poziv

EU novosti, srpanj 2018.

EU fondovi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za dodjelu potpora za poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti malih i srednjih poduzetnika kroz ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Bespovratna sredstva će biti dodijeljena iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Pozivom se potiču MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.
Cilj poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Tko može sudjelovati

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća navedenoj u Uredbi (EU) 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

 • Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje;
 • Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…);
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
 • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge);
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;

Ostali prihvatljivi troškovi

 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti.

Iznos potpore

Temeljem OPKK, iz EFRR za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 53.200.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020. Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu iznosi 80.000,00 HRK, dok je najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

Najviši intenzitet potpore određuje se prema veličini poduzeća utvrđenoj sukladno Uredbi 651/2014.

Veličina poduzetnika

Intenzitet potpore

Mikro i malo poduzeće

do 85% prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće

do 65% prihvatljivih troškova

Pokazatelji rezultata projekta

Za uspješnu primjenu i praćenje postignuća, prijavitelj je na razini projektnog prijedloga dužan opisati doprinos pokazateljima neposrednih rezultata specifičnih za Poziv/projekt:

 • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije;
 • Povećanje prihoda od prodaje;
 • Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu;
 • Sačuvana radna mjesta.  

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji razvojnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.
Did you find this useful?