News

Certifikacijom proizvoda do tržišta

EU novosti, lipanj 2017.

Trajno otvoreni poziv

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta otvorilo je javni poziv za 2017. godinu s ciljem jačanja međunarodne konkurentnosti malih i srednjih poduzeća koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Cilj Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Ukupna alokacija iznosi 38.000.000 HRK za razdoblje 2014.-2020., a sredstva će se dodjeljivati putem trajno otvorenih poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000 HRK, a maksimalni iznos je 1.000.000 HRK. Maksimalan intenzitet potpore po ovom Pozivu iznosi 85% za mikro i mala te 65% za srednja poduzeća. Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele potpora male vrijednosti. Projekt se mora provesti unutar 12 mjeseci od datuma ugovora.

Poziv je otvoren od 3.5.2017. do 29.12.2017.

Tko može sudjelovati

Mikro, mali i srednji poduzetnici (osim: poduzetnika u teškoćama, s nepodmirenim poreznim obavezama i obavezama prema zaposlenicima, poduzetnika u postupcima predstečajne nagodbe te poduzetnika koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, ribarstvu i trgovini) koji su najmanje godinu dana prije dana predaje prijave registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj te imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Sektori kojima se potpora ne može dodijeliti su poslovanje nekretninama (NKD oznaka 68), financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66), pravnim i računovodstvenim djelatnostima (NKD oznaka 69), trgovina na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47), sportskim te zabavnim i rekreacijskim djelatnostima (NKD oznaka 93) i djelatnostima zdravstvene i socijalne skrbi (NKD oznake: 86, 87 i 88). 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).

Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupaka ocjenjivanja sukladnosti.

Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Tel: +385 1 2351 900
CEHREU@deloitte.com

Did you find this useful?