News

Program provjere inovativnog koncepta (PoC)

Najava poziva

EU novosti, lipanj 2018.

EU fondovi

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je najavu sedmog poziva Programa provjere inovativnog koncepta – PoC7 za poduzetnike. Program je namijenjen sufinanciranju pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa. Podnositelji projektnih prijedloga u okviru Programa PoC7 su: fizičke osobe i trgovačka društva koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici.

Programom se financira do 70% ukupnih prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća, te do 60% ukupnih prihvatljivih troškova za srednja poduzeća. Prihvatljive aktivnosti u sklopu Programa su:

  • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • izrada funkcionalnog prototipa,
  • demonstracija tehničke izvedivosti.

Za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa predviđeno je ukupno 16.346.153,85 HRK. Otvaranje natječaja planirano je sredinom lipnja 2018. godine, a planirani rok za prijavu je sredina srpnja 2018. godine. Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 35.000 HRK do najviše 350.000 HRK i u trajanju do najviše 12 mjeseci. Ugovaranje se očekuje u četvrtom kvartalu 2018. godine.

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija i pripremu prijave javite nam se na e-mail: CEHREU@deloitte.com, a pogledajte naše odabrane reference.

Ovo je izvrsna prilika da se upoznate sa radom Deloittovog tima za potpore i poticaje, kao i saznate više o mogućnostima sufinanciranja Vašeg poslovanja putem EU fondova.

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji razvojnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
  • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
  • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
  • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.
Did you find this useful?