News

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina)

Javni poziv

EU fondovi

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Tko može sudjelovati

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima (sukladno Uredbi (EU) 651/2014), a koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja turizma (smještaj, priprema I usluživanje hrane i pića, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge) i u trgovini: trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima, popravak motornih vozila i motocikala, trgovina na veliko i trgovina na malo (osim trgovine motornim vozilima motociklima).

 • Obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline;
 • Poboljšanje postojećeg ili ugradnja visokoučinkovitog sustava grijanja i hlađenja;
 • Poboljšanje postojećeg ili ugradnja visokoučinkovitog sustava unutarnje rasvjete;
 • Obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnog upravljanja instalacijama i tehničkim sustavima energetski troškovne cjeline;
 • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata;
 • Uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta za energente
 • Obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija;
 • Oprema za pripremnu, obradu i čuvanje hrane i prehrambenih proizvoda;
 • Oprema za pranje, sušenje i glačanje rublja;
 • Multimedija i informatičke tehnologije;
 • Sva ostala oprema u funkciji pružanja usluga korisnicima;
 • Sve tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije energetski troškovnoj cjelini
 • Ostale aktivnosti koje doprinose ostvarenju energetskih ušteda;
 • Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost.

Iznos potpore

Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 220.000 HRK, a maksimalni iznos je 13.000.000 HRK, dok ukupna alokacija iznosi 75.000.000,00 HRK.

Iznos sufinanciranja ovisi o veličini poduzeća i mjeri koja se provodi u Projektu, s naglaskom da je uspješnim prijaviteljima osigurano sufinanciranje troškova pripreme i upravljanja projektom u iznosu od 85% prihvatljivih troškova. Stope sufinanciranja iznose:

 Aktivnost

Mikro i malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće*

Priprema projekta

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

Mjere energetske učinkovitosti

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

80% prihvatljivih troškova

70% prihvatljivih troškova

60% prihvatljivih troškova

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

80% prihvatljivih troškova

70% prihvatljivih troškova

60% prihvatljivih troškova

Upravljanje projektom

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

* Veliko poduzeće mora imati proveden energetski pregled ili važeći ISO 50001 certifikat.

 
 

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji razvojnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Tel: +385 1 2351 900

e-mail: CEHREU@deloitte.com

Did you find this useful?