News

Za preradu drva i proizvodnju namještaja osigurano 79,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava

EU novosti, svibanj 2018.

EU fondovi

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti (de minimis) za razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja, za koji je osiguralo 79.500.000,00 kuna bespovratnih sredstava.

Na natječaj se mogu javiti pravne ili fizičke osobe (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici) registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima:
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31). Prihvatljivi su troškovi ulaganja u proizvodnu tehnologiju i proizvodno-poslovne objekte uz sufinanciranje od 70% te u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za poboljšanje poslovnih i proizvodnih procesa, razvoj novog proizvoda i sudjelovanje na sajmu ili izložbi uz sufinanciranje od 80% od ukupno prihvatljivog troška.

Kontakti

Javni natječaj otvoren je do 15. lipnja 2018. godine, a za dodatne informacije i pripremu prijave kontaktirajte nas na e-mail: CEHREU@deloitte.com.

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji razvojnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

  • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
  • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
  • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
  • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
  • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.
Did you find this useful?