News

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Javni poziv

EU novosti, studeni 2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta najavilo je javni poziv s ciljem poboljšanja poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Cilj Poziva je jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.
Ukupna alokacija iznosi 200.000.000,00 HRK, a sredstva će se dodjeljivati putem otvorenog postupka u modalitetu privremenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.
Iznos potpore za predviđena ulaganja iznosi 45% za mikro i mala poduzeća, odnosno 35% za srednje velika poduzeća. Minimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 750.000 HRK, a maksimalni iznos je 15.000.000 HRK. Projekt se mora provesti unutar 24 mjeseca.
Projektne prijave zaprimaju se od 1. ožujka do 29. lipnja 2018. godine.

Tko može sudjelovati

Mali i srednji poduzetnici (osim: poduzetnika u teškoćama, s nepodmirenim poreznim obavezama i obavezama prema zaposlenicima, poduzetnika u postupcima predstečajne nagodbe te poduzetnika koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, ribarstvu i trgovini) koji su najmanje godinu dana prije dana predaje prijave registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj te imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sektore prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:

  • C Prerađivačka industrija
  • J Informacije i komunikacije (osim područje J oznaka 59, 60, 61, 63)
     

Prihvatljive vrste projektnih izdataka

Kontakti

Ako ste zainteresirani za dodatne informacije u vezi s našim uslugama, molimo Vas da kontaktirate stručni tim za poticaje i potpore, u Odjelu poreznog savjetovanja:

Tel: +385 1 2351 900

e-mail: CEHREU@deloitte.com

Did you find this useful?