News

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2

Javni poziv

EU novosti, rujan 2018.

EU fondovi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv s ciljem jačanja međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Cilj javnog poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Ukupna alokacija iznosi 58.000.000,00 HRK za razdoblje do 29. lipnja 2020. godine. Dostava projektnih prijedloga moguća je od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.

Najniži iznos potpore koja se može dodijeliti poduzetniku po projektu u sklopu ovog Poziva iznosi 100.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti mikro i malom poduzeću iznosi 85%, a maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti srednjem poduzeću iznosi 65%.

| Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2 |

Tko može sudjelovati

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je pravnim ili fizičkim osobama koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Potpora se ne može dodijeliti prijaviteljima koji imaju iskazan gubitak prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga. 

| Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2 |

Prihvatljive vrste projektnih aktivnosti

 • Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja;
 • Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH;
 • Informiranje i vidljivost.  

Prihvatljivi troškovi

1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja

a) Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu koji obuhvaćaju:

 • troškove kotizacije za nastup na sajmu/b2b susretu u inozemstvu;
 • troškove najma izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora s tipskim štandom koji nudi organizator sajma/b2b susreta (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, potrebne priključke električne energije, vode, interneta, troškove čišćenja i sl.);
 • troškove najma izložbene opreme (namještaj, IKT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.);
 • troškove upisa u katalog izlagača.

b) Troškovi upravljanja izložbenim prostorom u iznosu od najviše 15% ukupne vrijednosti projektnog prijedloga. Troškovi upravljanja izložbenim prostorom uključuju: putne troškove, troškove smještaja i dnevnica za zaposlenike prijavitelja/korisnika

c) Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH. Prihvatljivi su izdaci za usluge izrade promotivnog materijala (audiovizualni materijali, brošure, publikacije, letci, banneri i sl.) – grafički dizajn, prijevod, lektoriranje, tisak – do ukupno najvećeg iznosa od 15.000,00 HRK

2. Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji - prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000,00 HRK za:
 • izradu analize tržišta
 • izradu strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci
 • izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih.
3. Informiranje i vidljivost

Prihvatljivi su izdaci u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti koji ne obuhvaćaju marketinške i promidžbene aktivnosti prijavitelja, do ukupno najvećeg iznosa od 2.000,00 HRK. 

Pokazatelji rezultata projekta

Za uspješnu primjenu i praćenje postignuća, prijavitelj je na razini projektnog prijedloga dužan opisati doprinos pokazateljima neposrednih rezultata specifičnih za Poziv/projekt:

• Povećani prihod od prodaje;
• Povećani prihod od izvoza (prodaje u inozemstvu);

Kontakti

Ukoliko ste zainteresirani za više informacija o Pozivu slobodno nam se obratite na e-mail: CEHREU@deloitte.com

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2  

Europski strukturni i investicijski fondovi
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji razvojnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

 • Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava po principu „ključ u ruke“;
 • Aktivno upravljanje procesom podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;
 • Savjetovanje i koordinacija prilikom sklapanja ugovora za korištenje bespovratnih novčanih sredstava;
 • Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. proces nabave, isplata potpora, sastavljanje izvješća o tijeku projekta, itd.);
 • Reviziju poštivanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.
Did you find this useful?