Central Europe Corporate R&D Survey

Analiza

Izvješće o istraživanju i razvoju u korporacijama za 2018.

Corporate Research & Development Report 2018

Na temelju znanja naših terenskih stručnjaka i obveznih podataka koje su nam dostavili naši ispitanici, izradili smo izvješće pronicljivog sadržaja vrijedno vaše pažnje.

Ove je godine ispitivanje provedeno u devet država Srednje Europe uključujući Hrvatsku, Češku, Estoniju, Mađarsku, Litvu, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju te je ono obuhvaćalo preko 300 ispitanika koji su predstavili svoje viđenje istraživanja i razvoja.

Povećanje rashoda za projekte istraživanja i razvoja

Više društava iz regije povećalo je svoje rashode za istraživanje i razvoj u odnosu na prethodno ispitivanje. Nešto više od polovice ispitanika (52 %) smatra da će njihova društva trošiti više na istraživanje i razvoj u bliskoj budućnosti (sljedećoj godini ili sljedećim dvjema godinama) nego 2017. Više od dvije trećine (67 %) namjerava povećati svoje rashode za istraživanje i razvoj u sljedeće tri do pet godina.

Increase in R&D spending

Zaštita intelektualnog vlasništva društava

Kao i u slučaju prethodnog ispitivanja, društva su svoje intelektualno vlasništvo najčešće štitila politikom o tajnosti podataka (67 %), dok se 12 % društava u regiji ne služi nikakvim oblikom zaštite intelektualnog vlasništva. Sveukupno se čini da je trgovačkim društvima u Srednjoj Europi sada nešto više stalo do zaštite svojeg intelektualnog vlasništva nego prije dvije godine te bi se to trebalo smatrati pozitivnom promjenom.

Protecting company IP

Bolja potpora istraživanju i razvoju

Najveći je problem s potporom sustavu istraživanja i razvoja koji je odabralo 29 % trgovačkih društava bilo utvrđivanje aktivnosti istraživanja i razvoja prihvatljivih za porezne olakšice i suočavanje s nejasnim načinima na koje porezna tijela tumače propise u pogledu istraživanja i razvoja. Čini se da donositelji politika ne moraju nametati nove zakone kako bi poboljšali klimu za inovacije. Sami bi čin popravljanja poreznih smjernica za inovativna poduzeća mogao biti dovoljan.

Better support for R&D

Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj

Kao i 2016., trgovačka društva smatraju da su dostupnost različitih vrsta potpora (63 %) i kvalificirani istraživači (62 %) glavni pokretači koji bi mogli dovesti do povećanja njihova ulaganja u istraživanje i razvoj. S obzirom na to da je nedostatak kvalificiranih istraživača trenutačno najveći izazov za trgovačka društva u Srednjoj Europi, vlade diljem regije možda bi trebale preispitati svoje politike o zapošljavanju stranaca.

Driving R&D investment

Predviđanja u pogledu rashoda za istraživanje i razvoj u sljedećoj godini

Nešto više od polovice ispitanika (52 %) smatra da će njihova društva potrošiti više na istraživanje i razvoj u bliskoj budućnosti (sljedećoj godini ili sljedećim dvjema godinama) nego 2017., što čini povećanje od sedam postotnih bodova u odnosu na prethodno ispitivanje.

Čini se da je pristup koji obuhvaća zalaganje za inovaciju prisutniji u dugom roku. Otprilike dvije trećine (67 %) ispitanih trgovačkih društava namjerava povećati svoje rashode za istraživanje i razvoj u sljedeće tri do pet godina (riječ je o porastu od 10 postotnih bodova u odnosu na prethodno izdanje ovog ispitivanja). Sveukupno, tendencije su trgovačkih društava u kratkom i dugom roku slične.

Dva su moguća objašnjenja tog optimističnog stava. EU osigurava znatne subvencije za aktivnosti istraživanja i razvoja trgovačkih društava, što znači da inovativniji projekti dovode do dostatnog povrata na ulaganja. Osim toga, subvencijama se potiču rizičniji projekti, s obzirom na to da se samo dio ulaganja financira privatnim sredstvima. Nadalje, očekuje se da će biti manje sredstava za projekte istraživanja i razvoja u državama kao što su Poljska u sljedećem financijskom programu EU-a.

Drugo je objašnjenje da su trgovačka društva u Srednjoj Europi sve više svjesna činjenice da se jeftina radna snaga ne može smatrati njihovom prednosti. Zbog toga im je privlačna ideja stvaranje dugotrajne konkurentske prednosti utemeljene na inovaciji.