Deloitteova istraživanja

Izvještaj o aktivnostima istraživanja i razvoja

za 2015.

Aktivnosti tvrtki u istraživanju i razvoju za 2015. godinu

Za razliku od prošlogodišnjeg istraživanja, iz 2014.g., gdje je naglasak stavljen na identifikaciju onih stvarnih aktivnosti za istraživanje i razvoj (I&R) u koje je tvrtka ulagala, ove godine je naglasak bio na ispitivanju upoznatosti korisnika s novim potporama i bespovratnim sredstvima koje su Hrvatskoj, pored nacionalnih potpora, na raspolaganju kroz fondove EU u financijskog perspektivi 2014-2020.

Glavni nalazi
 • Ispitane tvrtke pokazuju pozitivan trend ulaganja u I&R, no i dalje nedovoljno u odnosu na zadane ciljeve na razini Hrvatske 
  Prema izvješću Europske komisije za 2014. godinu, po intenzitetu istraživanja Hrvatska je kao i u 2013. još uvijek na 0,75% BDP-a, što je nisko u usporedbi s EU prosjekom od 2,03%.
 • Rezultati istraživanja pokazuju kako tvrtke smatraju nedovoljnim financijski obujam sredstava; no pretpostavka je da će se u budućnosti trend promijeniti jer će alokacije za I&R za privatni sektor biti značajnije
  Natječaji za bespovratna sredstva bit će otvoreni do utroška sredstava, tj. do 2020. godine, te će biti ostavljeno dosta prostora za svakog pojedinog prijavitelja koji ima dobro osmišljen projekt.
 • Gotovo polovica tvrtki nedovoljno je informirano o prilikama za poticanje aktivnosti istraživanja i razvoja
  Od percipiranih problema vezanih za mogućnsoti korištenja potpora, tvrtke redovito ističu nedovoljnu informiranost o dostupnim sredstvima te nedovoljnu informiranost o kriterijima po kojima se potpora dodjeljuje.

O istraživanju

 • Istraživanje je provedeno u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) 
 • Istraživanje je provedeno putem elektroničkih i tiskanih upitnika - tijekom prve polovice 2015. godine
 • U istraživanju je sudjelovalo je 411 tvrtki s područja Srednje Europe: Bugarske, Češke, Estonije, Hrvatske, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovenije i Slovačke.

Saznajte više:

Ulaganje u istraživanje i razvoj (I&R)

Izvještaj pokazuje da su u protekloj godini tvrtke u istraživanje i razvoj najčešće ulagale između 1 i 3 posto prihoda iz redovitog poslovanja (33,3 posto), dok ih je čak 23,1 posto uložilo više od 10 posto prihoda što je značajno više u odnosu na prošlogodišnjih 4 posto.

Zaštita intelektualnog kapitala i know-how hrvatskih tvrtki

Najzastupljenija mjera zaštite intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj je politika tajnosti tvrtke, odnosno poslovna tajna (79,5 posto ispitanika), a potom slijede zaštićeni znak odnosno žig (38,5 posto), autorsko pravo (33,3 posto), industrijski dizajn (25,6 posto) dok svega 23,1 posto ispitanika primjenjuje patente kao mjeru zaštite intelektualnog vlasništva. Ovo je značajno niži postotak u odnosu na regiju gdje oko 44 posto ispitanih tvrtki patentira rezultate vlastitih istraživačko-razvojnih projekata.

Korištenje bespovratnih novčanih potpora za I&R

S obzirom na mogućnosti korištenja bespovratnih novčanih potpora za I&R, 33% tvrtki nije upoznato s mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava za I&R što je znatno manji postotak u odnosu na prošlogodišnje pokazatelje.

Među tvrtkama koje koriste potpore, 71% njih koriste EU potpore Strukturnih i investicijskih fondova, a podjednak broj tvrtki (43%) koristi potpore Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i EU potpore koje se dodjeljuju na centralnoj razini (npr. Horizon 2020 i Eurostars).

Problemi postojećeg sustava potpora za istraživanje i razvoj

Identificiranje aktivnosti koje zadovoljavaju zahtjeve za ostvarivanje prava na poticaje i olakšice za I&R još uvijek predstavlja veliki problem i to za 42% tvrtki što ukazuje na veliku prepreku pri internom razmatranju unutar tvrtki o prijavljivanju I&R aktivnosti na programe potpora.

Je li Vam ovo bilo korisno?