Deloitteova istraživanja

Odobreno zakonodavstvo i standardi korporativnog izvješćivanja o održivosti

Jeste li spremni za promjene?

Europski parlament odobrio je u četvrtak, 10. studenoga novu Direktivu o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD), koja će zamijeniti postojeću Direktivu o nefinancijskom izvješćivanju. Europski standardi izvješćivanja o održivosti također su dovršeni i objavljeni 15. studenoga od strane EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group. Europska komisija odobrit će standarde do lipnja 2023. CSRD i nadolazeći standardi donijet će velike promjene u poslovanju, procjeni rizika, upravljanju rizicima, transparentnosti, izvješćivanju i usklađenosti poduzeća.

Glavne promjene

 • Direktiva je vrlo uključiva i izravno će obuhvatiti oko 75 % europskog gospodarstva, dok će na druga poduzeća utjecati kroz lance vrijednosti.
 • Ovlasti Direktive protežu se izvan granice EU-a i uključuju poduzeća koja posluju s EU-om ili unutar njega, također suradnja u okviru lanaca vrijednosti.
 • CSDR zahtijeva od tvrtki da objave informacije o utjecaju svojih aktivnosti na društvo, objave o okolišu i upravljanju te informacije o svim klimatskim rizicima kojima su tvrtke izložene (tj. matrici dvostruke materijalnosti) – uzima se u obzir utjecaj tvrtke u cijelom vrijednosnom lancu.
 • CSRD zahtijeva dosljednu komunikaciju u sva tri aspekta – okoliš, društvo i upravljanje (ESG) .
 • Direktiva zahtijeva utvrđivanje rizika, održivu strategiju za uklanjanje rizika i kvantitativne ciljeve. U tom procesu tvrtka mora uključiti svoje dionike i koristiti metodologiju matrice dvostruke materijalnosti.
 • Potrebno je jedno jedinstveno, odnosno integrirano izvješće (izvješće poslovodstva, financijska izvješća i izvješće o održivosti u jednom), prijavljeni rezultati i definicije poduzetnika moraju biti dosljedni, jasni i dokazivi, transparentnost mora biti zajamčena.
 • Format izvješćivanja je XHTML u skladu s Uredbom o ESEF-u (Europski jedinstveni elektronički format).
 • Prva godina usklađenosti je financijska godina 2024. za poduzeća s više od 500 zaposlenih, dok će u 2025. biti potrebna usklađenost za sva poduzeća s više od 250 zaposlenih.
 • Ovlasti Direktive protežu se izvan granice EU-a i uključuju poduzeća koja posluju s EU-om ili unutar njega.
 • Direktivom se zahtijeva razmatranje budućnosti i odgovornosti uprave.
 • Najvažnija: integrirano izvješće mora revidirati neovisni stručnjak (ograničeno jamstvo, koje će se za tri godine pretvoriti u razumno jamstvo).

2024. bit će prva godina usklađenosti s CSRD-om, jer bi za poduzeća 2023. godina trebala biti godina procjene spremnosti i usklađenosti, analize nedostataka i godina razvoja strategija, metodologija i alata. Razvoj održive strategije, ciljeva i aktivnosti strateški je i tehnički proces koji zahtijeva široko znanje, nove kompetencije i inovativne pristupe. Buduća konkurentska prednost u odnosu na investitore, tržište, akviziciju talenata i ugled tvrtke biti će rezultat vaših rezultata strategije održivosti, što bi trebalo jasno i transparentno priopćiti u izvješću vaše tvrtke.
.Savjeti iz Deloittea: pristup provedbi održivosti, isključivo kroz prizmu usklađenosti i odvojeno od samog poslovanja, manjkav je, jer neće stvoriti vrijednost i stoga pridonijeti poslovnom razvoju vaše tvrtke, vaše industrije i vašeg regionalnog gospodarstva.

Dostupni smo vam za više informacija i podrške:

 • Izgradnja kompetencija i znanja unutar vaših timova
 • Provođenje analize nedostataka u vezi s ESG standardima ili izvješćem.
 • Prilikom izrade izvješća o ESG-u
 • Provođenje revizije ESG izvješća za potvrdu vaših izjava i podataka i jačanje odnosa s vašim kupcima
 • Ili kada se suočavate sa specifičnim poslovnim izazovima u kontekstu ESG-a i održivosti

Naslov

Heding 4

Heding5
Europski parlament odobrio je u četvrtak, 10. studenoga novu Direktivu o

korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD), koja će zamijeniti postojeću Direktivu o nefinancijskom izvješćivanju. Europski standardi izvješćivanja o održivosti također su dovršeni i objavljeni 15. studenoga od strane EFRAG – European Financial Reporting jzivkovicsupuk@deloittece.com.

Europska komisija odobrit će standarde do lipnja 2023. CSRD i nadolazeći standardi donijet će velike promjene u poslovanju, procjeni rizika, upravljanju rizicima, transparentnosti, izvješćivanju i usklađenosti poduzeća.

Pogled u budućnost:

 • Nakon Direktive o izvješćivanju o korporativnoj održivosti (CSRD) donijet će se Direktiva o dužnoj pažnji korporativne održivosti (CS3D), koja donosi još veće odgovornosti za poduzeća i zahtijevat će usklađenost i izvješćivanje u godišnjem integriranom izvješću poduzeća.
 • Mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika (CBAM) i mnoge politike koje proizlaze iz kružne strategije EU-a, kao što je Inicijativa za održive proizvode, također su u postupku odobravanja.
 • Ovlasti i opseg opisanog CSRD-a i standarda izvješćivanja revidirat će se svake dvije godine.
Je li Vam ovo bilo korisno?