Novosti

Green Frog Award 2018

Natječaj za najbolje Izvješće o održivosti

Deloitte Hrvatska se već četvrtu godinu zaredom pridružuje projektu Green Frog Award, koji je krenuo 2001. na razini Srednje Europe i u okviru kojeg Deloitte Srednja Europa dijeli nagradu Green Frog za najbolje izvješće o održivosti.

Prošle je godine Green Frog Award 2017 osvojila INA d.d., pobijedivši na Deloitteovom natječaju za najbolje izvješće o održivosti u Hrvatskoj, dok je na regionalnoj razini posebno priznanje osvojilo izvješće društva AD Plastik d.d.

Godišnji izvještaji brojnih hrvatskih tvrtki već sadrže poglavlja o društvenoj odgovornosti, odnosno održivom razvoju ili nefinancijski dio izvještaja koji je u skladu s direktivom Europske unije o iznošenju nefinancijskih i drugih informacija obavezan za subjekte od javnog interesa s više od 500 zaposlenih, a koji je stupio na snagu 2017. godine.

Nefinancijsko izvještavanje tvrtkama može donijeti brojne koristi kako za obveznike izvještavanja, tako i za društva kojima ono nije zakonska obveza. S natječajem za Green Frog nagradu želimo otkriti, nagraditi i promaknuti tvrtke, koje već izvještavaju o održivom razvoju, i potaknuti ostale da slijede njihov primjer.

Nagrada Green Frog za Vas predstavlja izvanrednu priliku da predstavite svoju održivu praksu i načine osviještenog i aktivnog upravljanja gospodarskim, društvenim i okolišnim utjecajem Vaše tvrtke. Osiguravanje održivog rasta je već dugo sastavni dio poslovanja brojnih tvrtki u Srednjoj Europi. Ukoliko je tijesno povezano sa strategijom, dugoročno vodi poslovnoj uspješnosti i poboljšanju financijskog položaja tvrtke.

Ovim Vas putem pozivamo da na natječaj Green Frog prijavite izvješća o socijalnom utjecaju, društveno odgovornom poslovanju, izvješća o održivom razvoju, nefinancijska izvješća i integrirana izvješća za 2017. godinu, dvogodišnja izvješća za 2016./2017., uz napomenu da u ovogodišnjem natjecanju ne mogu sudjelovati izvješća koja su sudjelovala u prošlogodišnjem.

Natjecati se mogu sljedeće vrste izvješća: socijalna izvješća, izvješća o društveno odgovornom poslovanju i integrirana izvješća koja obuhvaćaju prethodne 1-2 godine. Predmetna izvješća mogu podnijeti velika trgovačka društva, holdinzi, skupine ulagača, mali i srednji poduzetnici te zaklade i sveučilišta. Sva se izvješća moraju odnositi na lokalno tržište.

Izvješća bi trebala biti u skladu sa Smjernicama G4 ili GRI standardima, koje je sastavila Globalna inicijativa za izvještavanje (GRI), preporukama Međunarodnog vijeća za integrirano izvještavanje (IIRC), Svjetskim sporazumom Ujedinjenih naroda, normom ISO 26000 i Direktivom 2014/95/EU u pogledu objavljivanja nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa.

Prijavljene izvještaje ocijenit će neovisni stručni žiri, odgovoran za područje društvene odgovornosti odnosno održivog razvoja. Izvještaji na lokalnoj razini mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, dok izvještaji koji se kvalificiraju na regionalni nivo moraju biti na engleskom jeziku obzirom da ih ocjenjuje međunarodni neovisni žiri.

Vašu prijavu na natječaj zajedno s godišnjim izvještajem pošaljite na e-mail iobradovic@deloittece.com pod naslovom Prijava Green Frog Award, najkasnije do četvrtka, 25. listopada 2018. godine.

Pobjednik na lokalnoj razini automatski sudjeluje u natječaju na regionalnoj razini, a dobitnika nagrade objavit ćemo nakon okončanja regionalnog izbora u prosincu/siječnju 2019. godine.

Intervju s Angelikom Brnadom, direktoricom Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša INA-e
Intervju s Angelikom Brnadom, direktoricom Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša INA-e

Intervju s Angelikom Brnadom, direktoricom Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša INA-e

1. INA, d.d. i održivost - Aktivnosti i projekti održivog razvoja sastavni su dio poslovnog plana INA Grupe. Možete li navesti o kojim se aktivnostima/projektima radi i zašto su značajni?

- Kako bismo ispunili značajne kriterije dugoročne održivosti kompanije i niske razine rizika za društvo i okoliš, uvidjeli smo da je potrebno osmisliti dugoročni plan za njihovo ostvarenje. Kroz Ključne ciljeve i programe održivog razvoja (OR) INA Grupe 2020. fokus smo stavili na šest područja – to su zaštita okoliša, klimatske promjene, zdravlje, sigurnost zajednice, etika te upravljanje ljudskim kapitalom. Unutar svakog ključnog cilja definirani su specifični programi (njih ukupno 24), koji predstavljaju temelj za određivanje akcijskog plana održivog razvoja u najvećim organizacijskim jedinicama INA, d.d. i većim ovisnim društvima INA Grupe. Akcijski planovi OR razvijaju se na godišnjoj bazi te se prate kvartalno. U 2018. godini definirane su 62 akcije održivog razvoja. Važno je naglasiti kako Ključni ciljevi i programi OR INA Grupe 2020 uključuju ciljeve održivosti, koji nisu vezani za zakonske zahtjeve, već idu daleko iznad njih i na taj način izravno doprinose Globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN COR).

Kao značajnije projekte izdvojila bih program Zeleni pojas, natječaj za sufinanciranje ekoloških projekata namijenjen organizacijama civilnog društva, obrazovnim ustanovama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima te parkovima prirode, a koji je ove godine uvršten u Izvješće Međunarodne trgovačke komore koje je u srpnju prezentirano na UN-ovom Političkom forumu visoke razine, kao primjer projekta koji izravno doprinosi ostvarenju COR 15 – Život na zemlji.

Također, INA je svojim kupcima prije godinu dana ponudila novu „zelenu" uslugu – prikupljanje otpadnog jestivog ulja na odabranim maloprodajnim mjestima u središnjoj Hrvatskoj. u prvih godinu dana prikupljeno je više od tri tone otpadnog jestivog ulja. Iako je biorazgradivo, otpadnom jestivom ulju nikako nije mjesto u odvodu. Ako završi u okolišu u većim količinama privremeno može onečistiti tlo i ugroziti rast bilja, a u vodi može ugroziti i životinjski svijet jer se hvata na dlaku i perje. Istovremeno, ono je i vrijedna sirovina jer se reciklirano jestivo ulje može koristiti u proizvodnji bio dizela, sapuna, deterdženata i sintetskih guma.

2. INA, d.d. već dugi niz godina izvješćuje o održivom razvoju, prije nego je izvještavanje postala zakonska obveza. Možete li nam navesti glavne koristi koje društva mogu ostvariti od ulaganja u održivi razvoj i izvještavanja o istom?

- Ponosni smo na činjenicu da smo među prvima objavili nefinancijsko izvješće u Hrvatskoj (INA u zaštiti okoliša, objavljeno 1998. godine) i da kontinuirano izvještavamo o održivom razvoju prateći svjetske trendove. Benefiti su svakako mnogobrojni, a kao ključne izdvojila bih povećanje ugleda kompanije, povećanje konkurentnosti, smanjenje rizika, povećanje „nevidljive” vrijednosti kompanije i očuvanje „dozvole za rad”. Razvidan je i sve veći interes investitora koji procjene prilikom odluke o ulaganju u određenu kompaniju sada temelje i na nefinancijskim pokazateljima, a ne samo na financijskim.

3. Ulaganje s učinkom novi je trend ulaganja, posebno cijenjen među investitorima kojima su, uz financijski prinos, bitni i pozitivni učinci koje njihovo ulaganje ima na društvo.
Smatrate li da državne institucije dovoljno razumiju i potiču ulaganja u održivi razvoj te koji su, po vašem mišljenju, glavni preduvjeti koje država treba osigurati kako bi potaknula ulaganja u društveno odgovorno poslovanje?

- Konferencijom Sustainability – Future of Business, Hrvatska udruga poslodavaca potaknula je snažnije uključenje poslovne zajednice u teme društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja, u skladu s aktualnim politikama Europske unije i s ciljevima postavljenima za predstojeće razdoblje. Prisustvo tri ministra Vlade Republike Hrvatske, iz resora ključnih za održivi razvoj u područjima od posebnog značaja za Hrvatsku, na konferenciji u Dubrovniku 22. listopada 2018., dalo je dobru podlogu za jačanje dijaloga poslovne zajednice i Vlade RH prema ispunjenju nacionalnih razvojnih prioriteta i ciljeva održivog razvoja.

Kada govorimo o Ini, održivi razvoj smatramo jednim od temeljnih načela našeg poslovanja te smo trajno predani uravnoteženoj integraciji gospodarskih, okolišnih i društvenih čimbenika u svakodnevnom poslovanju s ciljem uvećanja zajedničke vrijednosti – isto vrijedi i kod donošenja odluke o bilo kakvom ulaganju.

4. Green Frog Award dugogodišnja je Deloitte-ova inicijativa kojom se promiče i potiče gospodarstvenike da usvoje ciljeve održivog razvoja. Što je vas motiviralo da se prijavite na Green Frog Award?

- Važno nam je dobiti jasniju sliku o tome kakva je percepcija na hrvatskom tržištu, ali i na nivou regije po pitanju izvještavanja i praksi održivog razvoja. S druge strane, uvijek dobijemo korisne povratne informacije kako unaprijediti izvještaj, a samim time i prakse održivosti u kompaniji. Sada nam je i jedan od dodatnih motiva uspjeh koji smo polučili, naime dva puta smo nagrađeni Green Frog Award nagradom za najbolje izvješće o održivosti u Hrvatskoj (za izvješće 2014. i 2016.), kao i posebna priznanja, tzv. Distinction, na Deloittovom srednjeeuropskom natječaju 2017. i 2015. godine.

Je li Vam ovo bilo korisno?