Novosti

Angelika Brnada

Intervju

Intervju s Angelikom Brnadom, direktoricom Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša INA-e

1. INA, d.d. i održivost - Aktivnosti i projekti održivog razvoja sastavni su dio poslovnog plana INA Grupe. Možete li navesti o kojim se aktivnostima/projektima radi i zašto su značajni?

- Kako bismo ispunili značajne kriterije dugoročne održivosti kompanije i niske razine rizika za društvo i okoliš, uvidjeli smo da je potrebno osmisliti dugoročni plan za njihovo ostvarenje. Kroz Ključne ciljeve i programe održivog razvoja (OR) INA Grupe 2020. fokus smo stavili na šest područja – to su zaštita okoliša, klimatske promjene, zdravlje, sigurnost zajednice, etika te upravljanje ljudskim kapitalom. Unutar svakog ključnog cilja definirani su specifični programi (njih ukupno 24), koji predstavljaju temelj za određivanje akcijskog plana održivog razvoja u najvećim organizacijskim jedinicama INA, d.d. i većim ovisnim društvima INA Grupe. Akcijski planovi OR razvijaju se na godišnjoj bazi te se prate kvartalno. U 2018. godini definirane su 62 akcije održivog razvoja. Važno je naglasiti kako Ključni ciljevi i programi OR INA Grupe 2020 uključuju ciljeve održivosti, koji nisu vezani za zakonske zahtjeve, već idu daleko iznad njih i na taj način izravno doprinose Globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN COR).

Kao značajnije projekte izdvojila bih program Zeleni pojas, natječaj za sufinanciranje ekoloških projekata namijenjen organizacijama civilnog društva, obrazovnim ustanovama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima te parkovima prirode, a koji je ove godine uvršten u Izvješće Međunarodne trgovačke komore koje je u srpnju prezentirano na UN-ovom Političkom forumu visoke razine, kao primjer projekta koji izravno doprinosi ostvarenju COR 15 – Život na zemlji.

Također, INA je svojim kupcima prije godinu dana ponudila novu „zelenu" uslugu – prikupljanje otpadnog jestivog ulja na odabranim maloprodajnim mjestima u središnjoj Hrvatskoj. u prvih godinu dana prikupljeno je više od tri tone otpadnog jestivog ulja. Iako je biorazgradivo, otpadnom jestivom ulju nikako nije mjesto u odvodu. Ako završi u okolišu u većim količinama privremeno može onečistiti tlo i ugroziti rast bilja, a u vodi može ugroziti i životinjski svijet jer se hvata na dlaku i perje. Istovremeno, ono je i vrijedna sirovina jer se reciklirano jestivo ulje može koristiti u proizvodnji bio dizela, sapuna, deterdženata i sintetskih guma.

2. INA, d.d. već dugi niz godina izvješćuje o održivom razvoju, prije nego je izvještavanje postala zakonska obveza. Možete li nam navesti glavne koristi koje društva mogu ostvariti od ulaganja u održivi razvoj i izvještavanja o istom?

- Ponosni smo na činjenicu da smo među prvima objavili nefinancijsko izvješće u Hrvatskoj (INA u zaštiti okoliša, objavljeno 1998. godine) i da kontinuirano izvještavamo o održivom razvoju prateći svjetske trendove. Benefiti su svakako mnogobrojni, a kao ključne izdvojila bih povećanje ugleda kompanije, povećanje konkurentnosti, smanjenje rizika, povećanje „nevidljive” vrijednosti kompanije i očuvanje „dozvole za rad”. Razvidan je i sve veći interes investitora koji procjene prilikom odluke o ulaganju u određenu kompaniju sada temelje i na nefinancijskim pokazateljima, a ne samo na financijskim.

3. Ulaganje s učinkom novi je trend ulaganja, posebno cijenjen među investitorima kojima su, uz financijski prinos, bitni i pozitivni učinci koje njihovo ulaganje ima na društvo.
Smatrate li da državne institucije dovoljno razumiju i potiču ulaganja u održivi razvoj te koji su, po vašem mišljenju, glavni preduvjeti koje država treba osigurati kako bi potaknula ulaganja u društveno odgovorno poslovanje?

- Konferencijom Sustainability – Future of Business, Hrvatska udruga poslodavaca potaknula je snažnije uključenje poslovne zajednice u teme društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja, u skladu s aktualnim politikama Europske unije i s ciljevima postavljenima za predstojeće razdoblje. Prisustvo tri ministra Vlade Republike Hrvatske, iz resora ključnih za održivi razvoj u područjima od posebnog značaja za Hrvatsku, na konferenciji u Dubrovniku 22. listopada 2018., dalo je dobru podlogu za jačanje dijaloga poslovne zajednice i Vlade RH prema ispunjenju nacionalnih razvojnih prioriteta i ciljeva održivog razvoja.

Kada govorimo o Ini, održivi razvoj smatramo jednim od temeljnih načela našeg poslovanja te smo trajno predani uravnoteženoj integraciji gospodarskih, okolišnih i društvenih čimbenika u svakodnevnom poslovanju s ciljem uvećanja zajedničke vrijednosti – isto vrijedi i kod donošenja odluke o bilo kakvom ulaganju.

4. Green Frog Award dugogodišnja je Deloitte-ova inicijativa kojom se promiče i potiče gospodarstvenike da usvoje ciljeve održivog razvoja. Što je vas motiviralo da se prijavite na Green Frog Award?

- Važno nam je dobiti jasniju sliku o tome kakva je percepcija na hrvatskom tržištu, ali i na nivou regije po pitanju izvještavanja i praksi održivog razvoja. S druge strane, uvijek dobijemo korisne povratne informacije kako unaprijediti izvještaj, a samim time i prakse održivosti u kompaniji. Sada nam je i jedan od dodatnih motiva uspjeh koji smo polučili, naime dva puta smo nagrađeni Green Frog Award nagradom za najbolje izvješće o održivosti u Hrvatskoj (za izvješće 2014. i 2016.), kao i posebna priznanja, tzv. Distinction, na Deloittovom srednjeeuropskom natječaju 2017. i 2015. godine.

Je li Vam ovo bilo korisno?