Investing in Central Europe

Perspektive

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom - Važne dopune!

Ekonomske mjere | COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Porezne novosti, ožujak 2020.

Potpora za očuvanje radnih mjesta – Izmjene (3.4.2020.)

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je sljedeću važnu izmjenu vezanu za odobravanje potpora za očuvanje radnih mjesta:

 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 5. travnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaća za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 6. travnja do 5. svibnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 06. svibnja do 05. lipnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaće za svibanj 2020. godine.
    

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (30.3.2020.)

Na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljene su prihvaćene mjere za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog okolnosti uvjetovanih širenjem Koronavirusa narušena gospodarska aktivnost.

 • Ciljane skupine poslodavaca čine poslodavci iz sektora: 
  • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
  • prijevoza i skladištenja, 
  • radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj,
  • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), 
  • drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. 
 • Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. 
 • Ova mjera ne uključuje potporu za plaće vlasnika, suvlasnika, osnivača, članova uprave, direktora, prokurista i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnike obrta.
 • Razdoblje i trajanje potpore određeno je za razdoblje od 1.3.2020 i dalje, a najduže do 3 mjeseca. Predviđena isplata potpore je do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Visina subvencije iznosi 3.250,00 HRK mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno do 1.625,00 HRK za radnika koji radi u nepunom radnom vremenu te srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 HRK ili 1.625,00 HRK po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite. 
 • Kriteriji za ostvarivanje potpore su:
  • pad prometa veći od 20%
  • otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
  • otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
  • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
  • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
  • poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta.
 • Mjera se neće odobriti poslodavcu ukoliko je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći: 
  • od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika, 
  • od 20% za mala poduzeća, 
  • od 15% za srednja poduzeća, 
  • i 10% za velika poduzeća. 
 • Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti stranu radnu snagu niti zapošljavati nove radnike u razdoblju korištenja ove mjere.
 • Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.
 • Poslodavac treba dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, a koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.
 • Poslodavac treba opisati razloge zbog kojih traže potporu i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću. Zahtjev se predaje on line, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca. 
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje će u roku od 10 dana obraditi zahtjev, pa zatim obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava. Prije isplate Zavod će provjeriti solventnost poslodavca i statuse radnika za koje se isplaćuje potpora.  

HZZ - Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

> Detalji o mjeri