NPL study 2019

Deloitteova istraživanja

Deloitteovo izvješće o neprihodonosnim kreditima

Financijska tržišta u srednjoistočnoj Europi i dalje nude nove prilike

Ključni nalazi studije

U proteklim godinama banke su se usredotočile na aktivno upravljanje bilancama, potaknuti također regulatornim i nadzornim pritiscima. To je pridonijelo dobrom funkcioniranju tržišta neprihodonosnih kredita u brojnim državama srednjoistočne Europe.

Najnovije Deloitteovo izvješće o neprihodonosnim kreditima (eng. non-performing loans, NPL) sadržava pregled novosti u bankarskom sektoru srednjoistočne Europe, analizu ključnih pokazatelja neprihodonosnih kredita te dinamiku kreditnih portfelja. Ovogodišnje izvješće uključuje Albaniju, čime se broj analiziranih država povećao na 15.

Poboljšanje pokazatelja kvalitete imovine:

Poboljšanje pokazatelja kvalitete imovine potaknuto je aktivnim upravljanjem kreditnim portfeljem banaka u proteklih nekoliko godina te oporavkom kreditiranja potaknutog pozitivnim trendovima makroekonomskog okruženja. Gospodarski oporavak pridonio je i boljem financijskom položaju trgovačkih društava i domaćinstava, što je potaknulo otplatu naslijeđenih neprihodonosnih kredita.

Poboljšanje kvalitete kreditnih portfelja vidljivo je i iz sadašnjeg manjeg broja kredita koje dužnici nisu u mogućnosti ispunjavati što ujedno utječe i na niži nivo transakcija s neprihodonosnim kreditima. Međutim, očekivani porast kamatnih stopa s povijesno najnižih kamatnih stopa može stvoriti dodatan pritisak na sposobnost otplate kredita od strane dužnika.

Konsolidacija bankarskog sektora:

Očekivanja vezana za pojedinačna tržišta kredita u srednjoistočnoj Europi nisu ujednačena. Transakcije neprihodonosnim kreditima značajno će se usporiti na većini tržišta, ali se istovremeno očekuje porast aktivnosti vezano za prodaju „sporedne“ imovine, poput portfelja leasinga i „zdravih“ kreditnih portfelja, pojedinih podružnica financijskih institucija, kao i uslužnih platformi. Daljnja konsolidacija financijskog sektora dodatno će poduprijeti ove trendove. Međutim, na pojedinim tržištima koja ulaze u završnu fazu smanjenja nivoa neprihodonosnih kredita očekujemo nekoliko većih transakcija s ciljem ubrzanja čišćenja bilance.

Tržišta neprihodonosnih kredita u srednjoistočnoj Europi i dalje imaju koristi od jačanja bilanci,

te su posebno Rumunjska, Mađarska i Hrvatska ostvarile značajne rezultate u razdoblju od 2015. do 2017., sklopivši transakcije u vrijednosti iznad 9,5 milijardi eura. Nadalje, vidljiv je interes međunarodnih i domaćih ulagača s obzirom na broj transakcija u prvoj polovini 2018. kao i broja transakcija u tijeku. Dodatna aktivnost zabilježena je na sekundarnim tržištima neprihodonosnih kredita u Rumunjskoj i Mađarskoj.

Ukrajina, Albanija te Bosna i Hercegovina predstavljaju tržišta s najviše potencijala za trgovanje neprihodonosnim kreditima, u kojima još nije došlo do većih transakcija. Investitori u neprihodonosne kredite posebno prate veliko ukrajinsko tržište uglavnom zbog značajne količine nenaplativih korporativnih kredita. Međutim, unapređenje pravnog okvira vezano za stečajeve i nenaplative kredite dodatno bi potaknulo banke na prodaju svojih portfelja, a time i jačanje njihovih bilanci. Snažnija rezerviranja također smanjuju razlike u očekivanim cijenama za ove kredite između kupaca i prodavatelja, najčešće banaka te potiču jače aktivnosti u ovom području.

Priopćenje za javnost: 

Što slijedi nakon najviših ostvarenih vrijednosti?

Preuzmite prethodna izdanja

 

 

Istražite podatke na Tableau - Interaktivnoj ploči