Investing in Central Europe

Perspektive

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Porezne novosti, ožujak 2020.

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. ožujka 2020. godine, donosi Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

I.

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povedani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

II.

Točka II.: Zabrana iz ove Odluke ne osnosi se na:

 1. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
 2. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
 3. izvješćivanje javnosti,
 4. stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
 5. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
 6. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće, 
 7. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.
III.

Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

 • socijalnog distanciranja
 • ne zadržavanja na javnim prostorima
 • posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

 • za okolnosti iz točke II. a, II. b, II. c, II. f and II. g odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • za okolnosti iz točke II. d izabrani doctor obiteljske medicine I,
 • za okolnosti iz točke II. e nadležni stožeri civilne zaštite
IV.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

 

Prilog: 

PASS CARD

According to point II. and point III. of Decision about prohibition to leave the place of residence and permanent residence in Croatia, which came into force 23.03.2020.

Is allowed

 

Name

Surname

Reason:

   

Period:

Date

Data