O nama

Naše vodstvo

Partneri u Deloitteu Hrvatska

Zlatko Bazianec

Partner u Odjelu poslovnog savjetovanja i rukovoditelj hrvatskog ureda

Sudjelujući u brojnim projektima za međunarodne korporacije u zemljama EU, osobito u zemljama jugoistočne Europe, Zlatko se specijalizirao za unaprjeđenje upravljanja lancem opskrbe i smanjenje troškova nabave u prehrambenoj industriji, energetici te metaloprerađivačkoj industriji. Osim toga, tijekom karijere se specijalizirao i za projekte spajanja i preuzimanja, strategije rasta i restrukturiranja tvrtki.

Prije no što se pridružio Deloitteu, Zlatko je bio na poziciji potpredsjednika u A.T. Kearneyu sa sjedištem u Ljubljani. Ondje se bavio konzultantskim projektima te razvojem poslovanja u istočnoj i jugoistočnoj Europi. U A.T. Kearneyu bio je član globalne ekspertne skupine zadužene za restrukturiranje, operacije i nabavu. Prije toga radio je kao savjetnik i voditelj Euro Info centra pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te je vodio projekte Europske komisije.

Zlatko je stekao diplomu MBA na Bledskoj visokoj školi za menadžment (IEDC – Bled School of Management) te diplomu iz grane financija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Branislav Vrtačnik

Partner za reviziju

Branislav ima više od trideset godina iskustva na poslovima revizije u domaćim i međunarodnim tvrtkama. Ovlašteni je hrvatski revizor, specijaliziran za reviziju velikih društava u Hrvatskoj i regiji. Član je Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore.

Iskustvo u pružanju profesionalnih usluga klijentima iz raznih industrijskih sektora stekao je radeći na brojnim projektima i poslovima uključujući reviziju INA - Industrije nafte, Podravke, Zagrebačkog holdinga, Žita, Zvečeva, Vira i mnogih drugih.

Branislav je sudjelovao u revizijama gotovo svih banaka u Republici Hrvatskoj: Privredne banke Zagreb, Hrvatske narodne banke, Addiko Banke d.d., HBOR-a, Raiffeisen banke, OTP banke Hrvatska, Erste & Steiermärkische Banke, Hrvatske poštanske banke, Croatia banke, UniCredit leasinga i drugih.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Rick Olcott

Partner u Odjelu poslovnog savjetovanja

Rick je viši savjetodavni partner, s više od 34 godine staža u Deloitteu, od kojih je posljednjih 26 godina proveo radeći u regiji Srednje Europe (Rumunjska, Mađarska, Poljska i sada Hrvatska). Obnašao je mnoge vodeće funkcije u tvrtki, a trenutno je na položaju glavnog rukovoditelja za talent u Srednjoj Europi te je član Uprave Deloitte Central Europe.

Premda mu je fokus na financijskim institucijama, ima znatno iskustvo u poslovima za multinacionalne tvrtke, društva za upravljanje fondovima rizičnog kapitala, kao i tuzemnih tvrtki iz raznih sektora, ali i organizacija iz javnog sektora, kao što su državne agencije, ministarstva i institucije. Rickova područja specijalizacije su financijsko savjetovanje, savjetovanje o regulativi, procjena vrijednosti, davanje mišljenja o istinitosti i objektivnosti (fairness), planiranje poslovanja, dubinsko snimanje po nalogu kupaca i prodavatelja te konzultantske usluge u transakcijama pripajanja i preuzimanja, harmonizacija s regulativom, financijsko planiranje (budžetiranje) i upravljanje, investicijske studije i strategije stvaranja vrijednosti, otuđenja imovine, likvidacija subjekata, izravna strana ulaganja te operativno unaprjeđenje poslovanja.

Nositelj je akademskog stupnja magistra poslovnog upravljanja (M.B.A.), stečenog na Visokoj poslovnoj školi „Stern“ Sveučilišta u New Yorku, zatim sveučilišnog prvostupnika u međunarodnim odnosima (B.A.), stečenog na Sveučilištu Colgate nakon četverogodišnjeg studijskog programa, te je ovlašteni javni računovođa Savezne Države New York.

Dražen Nimčević

Partner u Odjelu poreznog savjetovanja zadužen za Adriatic regiju

Dražen radi u Deloitteu od listopada 2005. godine i rukovoditelj je poreznog i pravnog savjetovanja za područje Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Odgovoran je za organizaciju, razvoj i pružanje usluga poreznog savjetovanja u navedenim zemljama, uključujući kontrolu kvalitete pruženih usluga poreznog savjetovanja, provedenih poreznih nadzora i poreznih due dilligence projekata.

Posjeduje značajno iskustvo u savjetovanju o porezu na dobit i dohodak, porezu na dodanu vrijednost, međunarodnom strukturiranju zapošljavanja, projektima vezanim za porezne efekte transfernih cijena u Hrvatskoj i inozemstvu, poreznim due dilligence projektima za hrvatska društva, općem istraživanju poreznog okruženja i regulativi u regiji vezano za strane investicijske projekte. Dražen se specijalizirao u savjetovanju međunarodnih klijenata koji žele investirati u Hrvatsku i multinacionalnih kompanija sa sjedištem u Hrvatskoj.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Vedrana Jelušić Kašić

Partnerica u Odjelu financijskog savjetovanja

Vedrana je partnerica u Odjelu financijskog savjetovanja, koji pruža stručne savjete u području spajanja i preuzimanja, financijskog restrukturiranja, povećanja kapitala i forenzike.

Ima više od 20 godina rukovoditeljskog iskustva pri donošenju odluka vezanih za poslovanje i ulaganja stečeno u međunarodnim financijskim institucijama u različitim poslovnim sektorima kao što su proizvodnja, uslužne djelatnosti, infrastruktura, nekretnine i turizam, energetski i financijski sektor.

Prije nego što se priključila Deloitteu, Vedrana je bila Direktorica Europske banke za obnovu i razvoj za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Slovačku te je bila odgovorna za ostvarivanje strategije i poslovnog plana kroz ulaganja i podršku institucionalnim reformama u tim zemljama. U ulozi Više bankarice Vedrana je izravno vodila više od 40 transakcija u 12 država središnje i jugoistočne Europe, s naglaskom na financiranje kreditnim i vlasničkim financijskim instrumentima, s privatnim poduzećima te je bila član nadzornog odbora u nekoliko prehrambenih i trgovinskih društava u regiji. Dodatno je poslovno iskustvo stekla u banci Raiffeisen Bank u Hrvatskoj, društvu Merrill Lynch Private Client Group u SAD-u, Hrvatskoj narodnoj banci i društvu Monte Titoli u Italiji.

Vedrana je magistrirala u području međunarodne ekonomije i financija na Sveučilištu Brandeis, Massachusetts, SAD i prethodno diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Pohađala je kolegije u području financija na sveučilištu Wirtschaftsuniversität i institutu Institut für Wirtschaftwissenschaften u Beču te posjeduje diplomu Financial Times, London, Ujedinjenog Kraljevstva za neizvršne direktore, članove nadzornih odbora.

Juraj Moravek

Partner za sektor financijskih usluga i usluga u poslovanju nekretninama

Juraj je svoju karijeru u Deloitteu započeo 1995. godine u uredu u Bratislavi i zatim je kao voditelj zadužen za portfelj klijenata radio u Deloitteu Australija.

Zadužen je za klijente iz bankarskog sektora u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Dobro je upoznat s izvještajnim zahtjevima prema nacionalnoj regulativi, zatim s bankarskim proizvodima, uključujući i složene instrumente, kao i poslovnim procesima u financijskim institucijama raznih profila, među kojima su banke za poslovanje s građanstvom i pravnim osobama, investicijske banke, štedionice te subjekti specijalizirani za sekuritizaciju. 

Marina Tonžetić

Partnerica u Odjelu revizije

Marina je partnerica za reviziju s dugogodišnjim revizorskim iskustvom. Ovlašteni je računovođa, članica Engleske udruge ovlaštenih računovođa i revizora (ACCA), članica Instituta Internih Revizora (Institut of Internal Auditors), CIA te ovlašteni eksterni revizor, kao i ovlašteni interni revizor za područje gospodarstva u Republici Hrvatskoj.

Nakon studija 1997. započinje karijeru u reviziji, u tvrtki Arthur Andersen, gdje je radila do lipnja 2002., a potom se pridružila revizorskom timu tvrtke Deloitte gdje radi na najsloženijim i najodgovornijim poslovima revizije. Posjeduje iscrpno poznavanje problematike revizije financijskih izvještaja sastavljenih sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), revizijama spajanja i pripajanja, poslovima dubinskih uvida i poslovnog savjetovanja. Posebno je specijalizirana za kompleksne poslove konsolidacije financijskih izvještaja.

Marina unutar tvrtke Deloitte vodi inicijativu vezano uz podršku direktorima financija, kao i funkciji financija.

Vanja Vlak

Partner u Odjelu revizije

Vanja ima više od 14 godina iskustva u obavljanju revizije financijskih izvještaja sastavljenih prema MSFI-jevima, kao i temeljito poznavanje samog postupka revizije i ovlašteni je međunarodni revizor (ACCA) te ovlašteni vanjski i interni revizor u Republici Hrvatskoj.

Svoje iskustvo stekao je radeći za Deloitte u Hrvatskoj i Kanadi na poslovima revizije klijenata iz sektora financijskih usluga i proizvodnog sektora, a glavni mu je fokus na rast Deloittea u Hrvatskoj kroz razvoj usluga revizije i revizijskog savjetovanja.

Helena Schmidt

Partnerica u Odjelu poreznog savjetovanja

Helena Schmidt partnerica je u Deloitteovom odjelu poreznog savjetovanja gdje vodi tim stručnjaka specijaliziranih za indirektno oporezivanje i usluge računovodstva, poslovnog izvještavanja i obračuna plaća. Ima više od 15 godina iskustva u poreznom savjetovanju, uključujući i porez na dobit, porez na dohodak, kao i u ostalim područjima hrvatske i međunarodne porezne prakse. Helena je asistirala klijentima prilikom postupka povrata PDV-a i registracije za PDV te organizacije lanaca opskrbe s poreznog aspekta, pružala je podršku klijentima prilikom poreznih nadzora i sudjelovala u pregledu poreznih procesa kod poreznih obveznika. Njeni klijenti su društva iz različitih industrijskih sektora.

Helena je diplomirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i ima EMBA diplomu Poslovne škole Cotrugli i redovno je imenovana vodećim stručnjakom za indirektno oporezivanje koju svake godine izdaje International Tax Review. Prije pridruživanja Deloitteu 2003. godine, radila je u PricewaterhouseCoopersu.

Voditeljica je Deloitteove SheXO inicijative te poticanje raznovrsnosti u raznim područjima upravljanja i strukturama unutar organizacije.

Je li Vam ovo bilo korisno?