Događanja

Svježe novosti iz računovodstva

MRS-a 36 Umanjenje imovine

22. studenog 2016. u prostorijama tvrtke Deloitte / (Radnička cesta 80/VI, Zagrebtower, Zagreb) / 9:00

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na radionicu koja će se održati u utorak, 22. studenoga 2016. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama tvrtke Deloitte (Radnička cesta 80/VI, Zagrebtower, Zagreb).

Priprema konsolidiranih financijskih izvještaja kompleksan je proces pri kojem se javljaju brojna pitanja, kao što su: kada je stečena kontrola, koje su transakcije između povezanih strana, koje povezane strane treba uključiti u konsolidirane financijske izvještaje i na koji način, što se dešava ukoliko se mijenja udio vlasništva u pojedinom društvu i brojna druga.
Na radionici ćemo, uz kratki pregled računovodstvenih standarda koji propisuju pravila u području konsolidiranih financijskih izvještaja, pokušati odgovoriti na neka od ovih pitanja kroz praktične primjere.

Usko vezano uz pripremu konsolidiranih financijskih izvještaja je i testiranje imovine na umanjenje, prije svega goodwilla, kao i ostalih ulaganja. Naime, svake godine poduzetnici trebaju provjeriti knjigovodstvenu vrijednost svoje dugotrajne imovine kako bi utvrdili da li postoje naznake o gubicima uslijed umanjenja vrijednosti. Ako takve naznake postoje, potrebno je procijeniti nadoknadivi iznos sredstva kako bi se mogli odrediti eventualni gubici nastali zbog umanjenja.

Upravo iz tog razloga, na radionici ćemo također obraditi i pravila MRS-a 36 Umanjenje imovine uz praktični primjer testiranja na umanjenje.

U nastavku je detaljan program radionice:

8:30 - 9:00

Okupljanje sudionika (lagani doručak i kava)

9:00 - 10:30

MRS 36 Umanjenje imovine s praktičnim primjerom

10:30 - 10:45

Stanka za kavu

10:45 - 12:15

Kratki pregled najznačajnijih konsolidacijskih standarda
Tehnike konsolidacije: utvrđivanje strukture grupe, obračun stjecanja, izračun goodwilla i nekontrolirajućih udjela s praktičnim primjerima

12:15 - 13:00

Ručak

13:00 - 14:45

Postupci konsolidacije: izrada konsolidirane bilance i računa dobiti i gubitka, eliminacije interkompanijskih transakcija, postupak s interkompanijskim nerealiziranim profitom s praktičnim primjerima

14:45 - 15:00

Stanka za kavu

15:00 - 16:30

Stjecanja kontrole u fazama, stjecanja tijekom poslovne godine, kompleksne grupacije-vertikalne i horizontalne, s praktičnim primjerima

Kotizacija i prijave

Također, u mogućnosti smo organizirati individualne radionice prilagođene specifičnim potrebama Vašeg Društva.

Kotizacija:

Kotizacija za sudjelovanje na radionici iznosi 800,00 kn (PDV nije uračunat u navedenu cijenu), a uključuje sudjelovanje na radionici, materijale i pauze s kavom te ručak. Iznos uvećan za PDV (25%) molimo uplatite na račun Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR3823400091110098294. Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete: 22112016.

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail: vmatkovic@deloittece.com najkasnije do 21. studenog 2016. godine.

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Deloitteova akademija
Deloitteova akademija

Prijave na radionicu

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail: 
vmatkovic@deloittece.com

najkasnije do 21. studenog 2016. godine.