Događanja

Seminar: MSFI 9 / MSFI 13

Svježe novosti iz računovodstva

30. studenog 2016. u prostorijama tvrtke Deloitte / (Radnička cesta 80/VI, Zagrebtower, Zagreb) / 9:00

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na seminar koji će se održati u srijedu, 30. studenog 2016. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama tvrtke Deloitte (Radnička cesta 80/VI, Zagrebtower, Zagreb).

Promjene koje donosi novi MSFI 9 „Financijski instrumenti“, kao zamjena za dosadašnji MRS 39, bitno će utjecati na računovodstvene iskaze trgovačkih društava. Novi standard, koji stupa na snagu 2018. godine, uvodi novine prvenstveno u klasifikaciji i mjerenju financijskih ulaganja i umanjenjima kod obračunavanja zaštite od rizika. Iako je početak primjene standarda još daleko, ipak je svrsishodno već sada se pobrinuti za njegovu lakšu primjenu u procesu izvješćivanja. Naime, upoznavanje s ključnim odredbama standarda znatno će vam olakšati prelazak na izvješćivanje u skladu s novim zahtjevima.
Također, prisjetit ćemo se i zahtjeva MSFI-a 13 „Mjerenje fer vrijednosti“ koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine u pogledu značenja i mjerenja fer vrijednosti, potrebnih objava u financijskim izvještajima te kako je navedeni standard povezan s MSFI-jem 9.

Kratak opis tema koje ćemo obraditi na savjetovanju slijedi u nastavku:

MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti

• Definicija fer vrijednosti i glavna načela
• Prvo mjerenje
• Primjena mjera fer vrijednosti na nefinancijsku imovinu
• Tehnike vrednovanja
• Hijerarhija fer vrijednosti
• Objavljivanje
• CVA/DVA

MSFI 9 Financijski instrumenti

• Klasifikacija i mjerenje financijskih instrumenata
• Usporedba MRS-a 39 i MSFI-ja 9
• Umanjenje financijske imovine
• Reklasifikacije
• Računovodstvo zaštite

U nastavku je detaljan program radionice:

8:30 - 9:00

Okupljanje sudionika (lagani doručak i kava)

9:00 - 9:45

MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti

9:00 - 10:30

MSFI 9 Financijski instrumenti (1. dio)

10:30 - 10:45

Stanka za kavu

10:45 - 13:00

MSFI 9 Financijski instrumenti (2. dio)

Kotizacija i prijave

Također, u mogućnosti smo organizirati individualne radionice prilagođene specifičnim potrebama Vašeg Društva.

Kotizacija:

Kotizacija za sudjelovanje na radionici iznosi 480,00 kn (PDV nije uračunat u navedenu cijenu), a uključuje sudjelovanje na radionici, materijale i pauze s kavom. Iznos uvećan za PDV (25%) molimo uplatite na račun Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR3823400091110098294. Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete: 30112016.

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail: vmatkovic@deloittece.com najkasnije do 28. studenog 2016. godine.

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Deloitteova akademija
Deloitteova akademija

Prijave na radionicu

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail: 
vmatkovic@deloittece.com

najkasnije do 28. studenog 2016. godine.