Događanja

Sveobuhvatni seminar o HSFI-jevima

Seminar, 12. rujna 2017. godine

U 9:00 sati u prostorijama InstantOfficea (Zagrebtower, Radnička cesta 80, 8. kat).

Pozivamo Vas na seminar koji će se održati u utorak, 12. rujna 2017. godine s početkom u 9:00 sati u prostorima InstantOfficea (Zagrebtower, Radnička cesta 80, 8. kat).

Uz osnovna načela priznavanja i mjerenja pojedinih stavki financijskih izvještaja obradit ćemo dolje navedene pojedinačne standarde kako bi se polaznici upoznali s/podsjetili na zahtjeve pojedinih računovodstvenih standarda.

Seminar je namijenjen djelatnicima iz područja računovodstva, financija i kontrolinga, kao i svima ostalima koji se žele upoznati ili obnoviti postojeće znanje o računovodstvenim standardima.

U nastavku je detaljan program seminara:

09:00 - 09:15

Kava dobrodošlice i registracija sudionika

9:15 - 10:30

Okvir za primjenu hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
HSFI 1 – Financijski izvještaji
HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji
HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena, pogreške

10:30 - 11:00

HSFI 10 – Zalihe
HSFI 17 – Poljoprivreda

11:00 - 11:15

Stanka za kavu

11:15 - 12:30

HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina
HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina
HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine
HSFI 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja

12:30 - 13:30

Stanka za ručak

13:30 - 14:30

HSFI 9 – Financijska imovina
HSFI 11 – Potraživanja
HSFI 13 – Obveze
HSFI 14 – Vremenska razgraničenja

14:30 - 15:00

HSFI 15 – Prihodi
HSFI 16 – Rashodi

15:00 - 15:15

Stanka za kavu

15:15 - 15:45

HSFI 12 – Kapital
HSFI 4 – Događaji nakon datuma bilance

15:45

Pitanja


Također, u mogućnosti smo organizirati individualne radionice prilagođene specifičnim potrebama Vašeg Društva.

Kotizacija i prijave

Kotizacija za sudjelovanje na seminaru iznosi 1.000,00 kn (PDV nije uračunat u navedenu cijenu), a uključuje sudjelovanje na seminaru, materijale i pauze s kavom te ručak.

Iznos uvećan za PDV (25%) molimo uplatite na račun Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR3823400091110098294. Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete: 12092017.

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail: vmatkovic@deloittece.com najkasnije do 7. rujna 2017. godine.

Kontakt

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Josip Vargašević
Menadžer u Odjelu revizije i savjetovanja
E-mail: jvargasevic@deloittece.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Prijave na seminar

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail:  vmatkovic@deloittece.com najkasnije do 7. rujna 2017. 

Deloitteova akademija
Deloitteova akademija