Događanja

MSFI 9 „Financijski instrumenti“

Seminar,  07. i 15. studenog 2017. godine

u 9:30 sati u prostorijama Deloittea (Zagrebtower, Radnička cesta 80, 6. kat).

Pozivamo Vas na seminare koji će se održati u utorak, 7. studenoga i u srijedu, 15*. studenoga 2017. godine s početkom u 9:30 sati u prostorijama Deloittea (Radnička cesta 80/6, 10 000 Zagreb).

* dodatni termin zbog popunjenosti termina 8. studenog 2017.

Stupanje na snagu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 „Financijski instrumenti“, kao zamjena za dosadašnji MRS 39, bitno utječe na poslovanje svih institucija i poduzeća. Očekivane promjene prvenstveno se odražavaju u području klasifikacije i mjerenja financijskih ulaganja za investicijske i mirovinske fondove, međutim potrebno je promotriti i utjecaj umanjenja vrijednosti. Upoznavanje s ključnim odredbama standarda znatno će Vam olakšati prelazak na izvješćivanje u skladu s novim zahtjevima.

Kako bismo Vam približili ovu temu i odgovorili na Vaša pitanja, organiziramo dva seminara na kojima ćemo osvježiti znanje navedenog standarda te skrenuti pažnju na neke od najvažnijih implikacija relevantnih za investicijske i mirovinske fondove.

U nastavku je detaljan program seminara:

07. studenoga 2017. - "MSFI - Suština"

09:00 - 09:30

Okupljanje sudionika (lagani doručak i kava)

09:30 - 10:10

Osnovni zahtjevi MSFI-ja 9

10:10 - 11:00

Klasifikacija i mjerenje - izazovi u praksi

11:00 - 11:15

Stanka za kavu

11:15 - 12:00

Umanjenje vrijednosti - izazovi u praksi


15. studenoga 2017. - "MSFI 9 - Sive zone"

09:00 - 09:30

Okupljanje sudionika (lagani doručak i kava)

09:30 - 11:00

Struktura poslovnih modela prema poslovanju te posljedice reklasifikacije
Zahtjevi vezani uz prijelazno razdoblje i izazovi prijelaza s MRS-a 39 na MSFI 9
SPPI – izazovi pri testiranju dužničkih vrijednosnih papira

11:00 - 11:15

Stanka za kavu

11:15 - 12:00

Novac i novčani ekvivalenti – umanjenje vrijednosti?
Umanjenje vrijednosti u poslovnom modelu držanja radi naplate i prodaje - utjecaj na NAV?
Primjeri knjiženja umanjenja vrijednosti po kategorijama mjerenja

 

Također, u mogućnosti smo organizirati individualne radionice prilagođene specifičnim potrebama Vašeg Društva.

Kotizacija i prijave

Kotizacija za sudjelovanje na radionici 7. studenoga iznosi 600,00 kn dok za 15. studenoga iznosi 750,00 kn (PDV nije uračunat u navedenu cijenu), a uključuje sudjelovanje na radionici, materijale i pauze s kavom.
Iznos uvećan za PDV (25%) molimo uplatite na račun Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR3823400091110098294. Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete: 07112017.

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Ivi Obradović na e-mail: iobradovic@deloittece.com najkasnije do 3. studenoga 2017. godine.

Kontakt

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Sanja Petračić
Direktorica u Odjelu revizije i savjetovanja
E-mail: spetracic@deloittece.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Tihana Bažant
Menadžerica i voditeljica MSFI 9 projekata u Odjelu revizije i savjetovanja
E-mail: tibazant@deloittece.com
Tel: +385 1 2351 900

 

Prijave na seminar

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Ivi Obradović na e-mail: iobradovic@deloittece.com najkasnije do 03. studenog 2017. godine.