Događanja

Računovodstveno savjetovanje: MSFI 9 - MSFI 13 - MSFI 7

Deloitte - 10. studenoga 2015.

Promjene koje donosi i uvodi novi MSFI 9 „Financijski instrumenti“, kao zamjena za dosadašnji MRS 39, bitno će utjecati na računovodstvene iskaze trgovačkih društava. Novi standard, koji stupa na snagu 2018. godine, uvodi novine prvenstveno u klasifikaciji i mjerenju financijskih ulaganja i umanjenjima kod obračunavanja zaštite od rizika. Iako je početak primjene standarda još daleko, ipak je svrsishodno već sada se pobrinuti za njegovu lakšu primjenu u procesu izvješćivanja. Naime, upoznavanje s ključnim odredbama standarda znatno će vam olakšati prelazak na izvješćivanje u skladu s novim zahtjevima. Također, prisjetit ćemo se i zahtjeva MSFI-a 13 „Mjerenje fer vrijednosti“ koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine u pogledu značenja i mjerenja fer vrijednosti, potrebnih objava u financijskim izvještajima te kako je navedeni standard povezan s MSFI-jem 9.

Istraži sadržaj

Pozivamo vas na na savjetovanje, koje će se održati u utorak, 10. studenog 2015. godine u dvorani Palma InstantOfficea (Zagrebtower, Radnička cesta 80, 8. kat).

Kratak opis tema koje ćemo obraditi na savjetovanju slijedi u nastavku:

MSFI 9 Financijski instrumenti
• Klasifikacija i mjerenje financijskih instrumenata
• Usporedba MRS-a 39 i MSFI-ja 9
• Umanjenje financijske imovine
• Reklasifikacije
• Računovodstvo zaštite

MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti
• Definicija fer vrijednosti i glavna načela
• Prvo mjerenje
• Primjena mjera fer vrijednosti na nefinancijsku imovinu
• Tehnike vrednovanja
• Hijerarhija fer vrijednosti
• Objavljivanje
• CVA/DVA

MSFI 7 Financijski instrumenti: objavljivanje
• Teoretski pregled trenutnog standarda
• Objave financijskih instrumenata na praktičnim primjerima
• Osvrt na promjene u MSFI-ju 7 koje će nastupiti uslijed usvajanja MSFI-ja 9

Program radionice:

Trajanje 

Tema

Predavač

09:00 – 09:30

Okupljanje sudionika (lagani doručak i kava)

 

09:30 – 11:15

MSFI 9

Sanja Petračić, viša menadžerica u reviziji

11:15 – 11:35

Stanka za kavu

 

11:35 – 12:30

MSFI 9

Sanja Petračić, viša menadžerica u reviziji

12:30 – 13:15

MSFI 13

Nikola Smolčić, menadžer u reviziji

13:15 – 14:00

MSFI 7

Tea Bažant, menadžerica u reviziji

Također, u mogućnosti smo organizirati individualne radionice prilagođene specifičnim potrebama Vašeg Društva.  

Kotizacija i prijava

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 480,00 kn (PDV nije uračunat u navedenu cijenu), a uključuje sudjelovanje na savjetovanju, materijale i pauzu s kavom. Iznos uvećan za PDV (25%) molimo uplatite na račun Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR3823400091110098294.

Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete: 10112015.

Prijave

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail: vmatkovic@deloittece.com najkasnije do 5. studenoga 2015.

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva slobodno uputite na niže navedeni kontakt.

Morana Mesarić 
Menadžerica
Revizija
E-mail: mmesaric@deloittece.com
Tel: +385 1 2352 162