Događanja

Radionica za izradu izvještaja o novčanim tokovima

18. prosinca 2014.

Pozivamo Vas na radionicu za izradu izvještaja o novčanim tokovima koja će se održati u četvrtak, 18. prosinca 2014. s početkom u 9,15 sati u prostorijama tvrtke Deloitte (Radnička cesta 80/VI, Zagrebtower, Zagreb).

U postojećem gospodarskom okružju obilježenom promjenama, tvrtke moraju, više nego ikada, veću pozornost posvetiti vjerodostojnosti i pouzdanosti svojih financijskih izvještaja jer je upravo to ono što od njih očekuju njihovi vlasnici i, u svjetlu postroženih kriterija zbog manjka sredstava za financiranje kapitala, financijske institucije. Financijski izvještaji i dalje su osnovni alat koji jamči transparentnost poslovanja, a izvještaj o novčanim tokovima od velike je važnosti za moguće interesne skupine kao što su banke, postojeći i potencijalni investitori, državne institucije i javnost.

Stoga kao odgovor na potrebe tržišnih zahtjeva pokrećemo radionicu koja se odnosi na pripremu izvještaja o novčanim tokovima. Kroz praktične primjere, cilj nam je upoznati polaznike sa značenjem, svrhom i temeljnim elementima izvještaja o novčanim tokovima sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu 7 kao i postupkom njegove izrade.

Također ćemo razmotriti značaj izvještaja o novčanim tokovima za donošenje svakodnevnih poslovnih i strateških odluka, za analizu likvidnosti poduzeća, kao i za svakodnevno financijsko upravljanje, planiranje i zaduživanje.
Radionica je prije svega namijenjena osobama unutar društva koje izrađuju izvještaj o novčanim tokovima, ali i menadžerima, vlasnicima poduzeća koji koriste izvještaj u procesu donošenja odluka kao i vjerovnicima, analitičarima koji procjenjuju likvidnost i sposobnost poduzeća. U sklopu radionice, bit ćete u mogućnosti postaviti konkretna pitanja na koja nailazite u praksi te ćemo rado pristupiti njihovom rješavanju.

Dnevni red:

09:00 – 09:15

Kava dobrodošlice i registracija sudionika

09:15 – 10:00

Međunarodni računovodstveni standard 7 – “Izvještaj o novčanim tokovima”

10:00 – 10:45

Praktični dio – izrada izvještaja o novčanim tokovima pomoću obrasca u Excelu

10:45 – 11:00

Stanka za kavu

11:00 – 12:30

Praktični dio - izrada izvještaja o novčanim tokovima u grupama na zadanom primjeru

Broj sudionika na radionici je ograničen, te se grupa formira prema redu pristiglih prijava. Kako biste što učinkovitije sudjelovali u praktičnom dijelu radionice molimo Vas da ponesete i svoja osobna računala.

Kotizacija

Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 400,00 kn (PDV nije uračunat u cijenu) po sudioniku, a uključuje sudjelovanje na radionici, materijale i pauze s kavom. Iznos uvećan za PDV (25%) molimo uplatite na račun Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR3823400091110098294. Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete 18122014.

Prijave

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail vmatkovic@deloittece.com najkasnije do 16. prosinca 2014. .

Kontaktni podaci

Višnja Matković
Deloitte Hrvatska
Viša koordinatorica, Marketing
Telefon: +385 1 2351 900
E-mail: vmatkovic@deloittece.com