Događanja

Deloitteova akademija

Pregled seminara i radionica u 2018. godini

Aktualno - Najava

Zadovoljstvo nam je predstaviti vam katalog naših seminara i radionica koje će se održati u razdoblju od siječnja do listopada 2018.

I ovaj put smo se prilagodili vašim željama i potrebama te vam, ovisno o preferencijama i zahtjevima, nudimo odličnu priliku za daljnje usavršavanje iz računovodstvenog, poreznog, pravnog, financijskog i menadžerskog područja.

Uz ponuđene seminare i radionice, u mogućnosti smo organizirati i pojedinačne radionice na temu MSFI-jeva posebno prilagođene potrebama vaše tvrtke.

Pogledajte naš katalog, isplanirajte svoje stručno usavršavanje i i pratite detaljne informacije o našim seminarima ili radionicama.

Dodatne informacije

Pratite naše web stranice kako bi doznali detaljne informacije o točnom datumu održavanja i cijeni pojedinog seminara ili radionice. Također, naši porezni i pravni stručnjaci redovito će se uključivati s aktualnim temama iz područja poreza i zakonodavstva donoseći vam više informacija o novostima iz ovih područja.

Zadržavamo pravo izmjene programa ili termina radionica.

Specifično prilagođene radionice

Uz ponuđene seminare i radionice, u mogućnosti smo organizirati i pojedinačne radionice posebno prilagođene potrebama vaše tvrtke te vas savjetovati u pogledu primjene računovodstvenih standarda u specifičnim transakcijama.

Kontaktirajte nas

Tihana Bažant
Menadžerica u Odjelu revizije i savjetovanja
+385 1 2351 900
tibazant@deloittece.com

Informacije o održavanju pojedinih seminara i radionica bit će objavljene na ovoj stranici u rubrici Aktualno - Najava.

Opis svih seminara

Analiza financijskih izvještaja i nefinancijsko izvještavanje

Doručak s Deloitteom

Kako čitati financijske izvještaje? Kako iz financijskih izvještaja donijeti ocjenu o financijskom položaju subjekta? Koji pokazatelji u financijskim izvještajima ukazuju na potencijalne rizike i opasnosti?

Ova i još mnoga druga pitanja teme su ovog događaja uz upoznavanje s horizontalnom i vertikalnom analizom financijskim izvještaja.
Tema je također i nefinancijsko izvještavanje te svi zahtjevi postavljeni u tom okviru.

Ključne teme
 • Tehnike analize financijskih izvještaja
 • Financijski pokazatelji
 • Analiza vidljiv rizika iz financijskih izvještaja
 • Zahtjevi nefinancijskog izvještavanja

Analiza financijskih izvještaja i nefinancijsko izvještavanje

Kome je namijenjen?

Stručnjaci iz područja financija i kontrolinga, ključno rukovodstvo subjekata te svi zainteresirani za analizu financijskih izvještaja i nefinancijsko izvještavanje.

MSFI 15 Prihodi po ugovorima s kupcima

Doručak s Deloitteom

0d 1. siječnja 2018. godine na snagu stupa novi standard koji propisuje priznavanje prihoda. Novi standard će zamijeniti dosadašnje standarde koji propisuju priznavanje prihoda, MRS 18 "Prihodi" i MRS 11 "Ugovori o izgradnji" kao i uz njih povezana tumačenja. Novi standard propisuje primjenu jedinstvenog modela temeljenog na načelima i razrađenog kroz pet koraka na sve ugovore s kupcima.

Na ovom seminaru polaznici će naučiti više o navedenom standardu prihoda te na koji način se on razlikuje od postojećeg standarda. Također ćemo nešto više reći o tome na koje će industrije najviše utjecati te koje su moguće promjene za vaše Društvo.

Ključne teme
 • Model od 5 koraka:
 1. identificirati ugovore s kupcem/kupcima
 2. identificirati obvezu na činidbe iz ugovore
 3. odrediti cijenu transakcije
 4. cijenu transakcije razdijeliti na ugovorene obveze na činidbu
 5. prihode priznati shodno subjektovom ispunjavanju svojih obveza na činidbu
 • Troškovi ugovora
 • Objave u financijskim izvještajima
 • Usporedba s postojećim standardima na snazi
 • Utjecaj na pojedine industrije

MSFI 15 Prihodi po ugovorima s kupcima

Kome je namijenjen?

Stručnjaci iz područja računovodstva, financija i kontrolinga kao i svima ostalima koji se žele pripremiti na promjene koje ubrzo dolaze, a čije se poslovanje nalazi u djelokrugu navedenog novog standarda i onima koji su mu prethodili.

Turizam

Doručak s Deloitteom

Kratko druženje tijekom kojeg ćemo predstaviti Deloitteove usluge poreznog i računovodstvenog savjetovanja i revizije te ukazati na moguća područja optimizacije poslovanja karateristična za turistički sektor.

Ključne teme
 • Oporezivanje usluga u turizmu

Kome je namijenjen?

Voditeljima financija i računovodstva, voditeljima poreznog odjela unutar društva i svim rukovodećim osobama u društvima iz turističkog sektora koji bi se pobliže željeli upoznati sa spektrom naših usluga.

Turizam

Porezni i inspekcijski nadzori

O seminaru:

Porezni i inspekcijski nadzori su uvijek aktualna tema jer mogu biti pokrenuti u svakom trenutku, bez prethodne najave. Tijekom seminara ćemo Vas upoznali sa svim fazama poreznog/inspekcijskog nadzora, pobliže opisati prava i obveze Društva tijekom nadzora te pojasniti mehanizme koje Društvo ima na raspolaganju po završetku nadzora..

Ključne teme
 • Faze poreznog/inspekcijskog postupka
 • Prava i obveze poreznih obveznika u postupku
 • Porezna nagodba
 • > povratak na vrh

Kome je namijenjen?

Seminar je namijenjen stručnjacima iz područja poreza, carinskog poslovanja, računovodstva, financija, prava, kao i svim ostalima koji se žele pobliže informirati o poreznim i inspekcijskim postupcima te pravima i obvezama društava tijekom istih. 

Porezni i inspekcijski nadzori

MSFI 9 Financijski instrumenti

Doručak s Deloitteom

Promjene koje donosi i uvodi MSFI 9 kao zamjena dosadašnjeg MRS 39 bitno utječu na računovodstvene tretmane koje Društva provode, prvenstveno u okviru klasifikacije i mjerenja financijske imovine te provođenja umanjenja vrijednosti.

S 1. siječnja 2018. godine, Društva će morati provoditi računovodstvene aktivnosti u okviru financijske imovine prema zahtjevima MSFI-ja 9, što predstavlja veliki angažman u samom računovodstvenom procesu te također u propisivanju internih akata, politika i procedura. Upoznavanje s ključnim odredbama standarda znanto će vam olakšati navedeni prijelaz i usklađenost s novim standardom.

Ključne teme
 • Usporedba zahtjeva MSFI-ja 9 s MRS-om 39
 • Klasifikacija i mjerenje financijske imovine
 • Reklasifikacije između poslovnih modela
 • Umanjenje vrijednosti financijske imovine
 • Objave u financijskim izvještajima
 • > povratak na vrh

MSFI 9 Financijski instrumenti

Kome je namijenjen?

Stručnjaci iz područja računovodstva, financija, kontrolinga, kao i svim ostalima koji se žele pobliže upoznati s novim standardom koji stupa na snagu i njegovim sveobuhvatnim zahtjevima u okviru tretmana financijske imovine.

MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti

Doručak s Deloitteom

Prisjetit ćemo se i komentirati zahtjeve MSFI-ja 13, koji je na snazi od 2013. godine te njegovih zahtjeva i mjerenja fer vrijednosti kao i potrebnim objava u financijskim izvještajima.

Ključne teme
 •  Definicija fer vrijednosti i glavna načela
 • Prvo mjerenje
 • Primjena fer vrijednosti na nefinancijsku imovin
 • Tehnike vrednovanja
 • Hijerarhija fer vrijednosti
 • Objavljivanje
 • CVA / DVA

> povratak na vrh

MSFI 13 - Mjerenje fer vrijednosti

Kome je namijenjen seminar?

Stručnjaci iz područja računovodstva, financija, kontrolinga te ključno rukovodstvo subjekata.

MSFI 17 Ugovori o osiguranju

O seminaru:

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde objavio je MSFI 17, novi Međunarodni standard financijskog izvještavanja za ugovore o osiguranju, koji predviđa stupanje na snagu od 1. siječnja 2021. godine, koji ujedno zamjenjuje trenutno važeći MSFI 4. Promjene koje donosi novi standard prvenstveno se odražavaju u području mjerenja osigurateljnih obveza, što će zahtijevati temeljite promjene u poslovnim procesima i aplikacijskim sustavima.
Naši stručnjaci upoznat će Vas s ključnim odredbama standarda kako bi Vam znatno olakšali navedeni prijelaz i usklađenost s novim standardom.

Ključne teme
 • Što donosi MSFI 17
 • Poslovne implikacije
 • Uvod u tehničke zahtjeve, ciljeve, opsege te metodologiju vrednovanja prema zahtjevima MSFI-ja 17
 • Interakcija s drugim MSFI-jevima

> povratak na vrh

MSFI 17 Ugovori o osiguranju

Kome je namijenjen seminar?

Stručnjaci iz područja računovodstva, financija, kontrolinga, kao i svim ostalima koji se žele pobliže upoznati s novim standardom koji stupa na snagu i njegovim sveobuhvatnim zahtjevima.

Poslovna spajanja

O seminaru:

Cilj MSFI-ja 3 "Poslovna spajanja" jest povećati relevantnost, pouzdanost i usporedivost informacija koje izvještajni subjekt iznosi u svojim financijskim izvještajima o poslovnom spajanju i njegovim učincima.

Na ovom ćemo događaju približiti njegove zahtjeve te porezne i pravne implikacije poslovnih spajanja.

Ključne teme
 • Određivanje poslovnog spajanja
 • Priznavanje i mjerenje utvrdive stečene imovine, utvrdivih preuzetih obveza i eventualnih nekontrolirajućih interesa u stečeniku
 • Porezne implikacije poslovnih spajanja
 • Pravne implikacije poslovnih spajanja

> povratak na vrh

Poslovna spajanja

Kome je namijenjen?

Radionica je namijenjena stručnjacima iz područja računovodstva, financija, kontrolinga, kao i svim ostalima koji se žele pobliže upoznati s izradom izvještaja o novčanom tijeku. Budući da veći dio radionice uključuje izradu novčanog toka, potrebno je ponijeti vlastito prijenosno računalo.

Konsolidacija

O radionici:

Priprema konsolidiranih financijskih izvještaja kompleksan je proces pri kojem se javljaju brojna pitanja, kao što su: kada je stečena kontrola, koje su transakcije između povezanih strana, koje povezane strane treba uključiti u konsolidirane financijske izvještaje i na koji način, što se dešava ukoliko se mijenja udio vlasništva u pojedinoj tvrtki i brojna druga. Na radionici ćemo, uz pregled računovodstvenih standarda pokušati odgovoriti na neka od ovih pitanja kroz praktične primjere i razmjenu iskustava naših najvećih stručnjaka u ovom području.

Ključne teme
 • Kratki pregled računovodstvenih standarda koji reguliraju konsolidaciju
 • Tehnike konsolidacije:definiranje strukture grupe, temeljnica obračuna stjecanja-utvrđivanje neto imovine stečenog društva, goodwilla, nekontrolirajućeg udjela, zadržane dobiti
 • Utvrđivanje fer vrijednosti neto imovine i plaćene naknade s praktičnim primjerima
 • Postupci konsolidacije: izrada konsolidirane bilance i računa dobiti i gubitka, eliminacija nerealiziranih interkompanijskih profita u zalihama, dugotrajnoj imovini s praktičnim primjerima
 • Stjecanje kontrole u fazama, stjecanja tijekom poslovne godine, kompleksne grupacije-vertikalne i horizontalne

> povratak na vrh

Konsolidacija

Kome je namijenjena?

Stručnjaci iz područja računovodstva, financija, kontrolinga, kao i svim ostalima koji se žele pobliže upoznati s postupcima konsolidacije uz praktične primjere.

MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima

O radionici:

U današnjem kompleksnom poslovnom okruženju rukovoditelji se susreću s brojnim rizicima, koji, ukoliko se njima ne upravlja na učinkovit i pravovremen način, mogu dovesti do nepovoljnih situacija za tvrtku. Stoga je nužno na vrijeme identificirati i analizirati rizike s kojima se tvrtka susreće te upravljati njima na vrijeme i sustavno, kako bi se izbjegli ili ublažili njihovi nepovoljni utjecaji u budućnosti.

Upravo ćemo o tome govoriti na ovom seminaru gdje će se polaznici Praćenje novčanih tokova sastavni je dio upravljanja poslovanjem, a kako bismo to mogli pravilno provoditi, nužno je razumjeti zahtjeve MRS-a 7 za pripremu i sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima.
moći upoznati s osnovama sustavnog upravljanja rizicima.Na ovoj radionici, pored teoretskog dijela MRS-a 7 i diskusije temeljem iskustva naših najvećih stručnjaka, fokusirat ćemo se na pripremu novčanog toka te praktične alate i savjete koji vam mogu pomoći kako biste brzo i lako izradili navedeni izvještaj.

Ključne teme
 • Osnove MRS-a 7 "Izvještaj o novčanih tokovima"
 • Prikaz primjera izrade novčanog toka
 • Izrada novčanog toka uz pomoć predavača
 • Diskusija o iskustvima izrade i revizije izvještaja o novčanom toku

> povratak na vrh

MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima

Kome je namijenjena?

Stručnjaci iz područja računovodstva, financija, kontrolinga, kao i svim ostalima koji se žele pobliže upoznati s izradom izvještaja o novčanom tijeku. Budući da veći dio radionice uključuje izradu novčanog toka, potrebno je ponijeti vlastito prijenosno računalo.

Procjene ključnog rukovodstva subjekata

O seminaru:

Na svako izvještajno razdoblje, a ponekad i češće, ključno rukovodstvo subjekta mora utvrditi postoje li naznake o gubicima uslijed umanjenja vrijednosti te utvrditi nadoknadivi iznos sredstva, kako bi se, posljedično, mogli odrediti eventualni gubici.
.Takve i sve druge procjene ključnog rukovodstva subjekata predmet su stalne rasprave i preispitivanja svih supervizora i regulatora te interne i eksterne revizije.

Na praktičnim primjerima pokazat ćemo i diskutirati kako primijeniti zahtjeve MSFI-jeva i HSFI-jeva u čijem se djelokrugu nalaze ovakve procjene te na koji način računovodstveno iskazati rezultate istih. Porezne implikacije koje proizlaze iz navedenih procjena bit će diskutirane od strane naših poreznih stručnjaka.

Ključne teme
 • Identificiranje umanjenja vrijednosti
 • Eksterni i interni pokazatelji umanjenja vrijednosti
 • Nadoknadiva vrijednost
 • Fer vrijednost i vrijednost u upotrebi
 • Budući očekivani novčani tijekovi

> povratak na vrh

Procjene ključnog rukovodstva subjekata

Kome je namijenjen?

Stručnjaci iz područja računovodstva, financija i poreza te ključno rukovodstvo subjekata.

Sveobuhvatni seminar o MSFI

Radionice i paneli

Uz osnovna načela priznavanja i mjerenja pojedinih stavki financijskih izvještaja, obradit ćemo i pojedinačne standarde te diskutirati o njima kako biste se mogli bolje upoznati s područjem primjene pojedinog standarda.

Ključne teme:
 • Pregled ključnih MSFI-jeva uz naglasak na najbitnije zahtjeve i specifičnosti pojedinog standarda
 • Okvir za izradu i prezentiranje financijskih izvještaja
 • Diskusija stručnjaka o najvećim izazovima pojedinih MSFI-ja

> povratak na vrh

Sveobuhvatni seminar o MSFI

Kome su namijenjeni?

Stručnjaci iz područja računovodstva, financija, kontrolinga, kao i svim ostalima koji žele osvježiti znanje o MSFI-jevima..

Sveobuhvatni seminar o HSFI-jevima

Radionice i paneli

Uz osnovna načela priznavanja i mjerenja pojedinih stavki financijskih izvještaja, obradit ćemo i pojedinačne standarde te diskutirati o njima kako biste se mogli bolje upoznati s područjem primjene pojedinog standarda.

Ključne teme
 • Pregled ključnih HSFI-jeva uz naglasak na najbitnije zahtjeve i specifičnosti pojedinog standarda
 • Okvir za izradu i prezentiranje financijskih izvještaja
 • Diskusija stručnjaka o najvećim izazovima pojedinih HSFI-ja
   

> povratak na vrh

Sveobuhvatni seminar o HSFI-jevima

Kome su namijenjeni?

Stručnjaci iz područja računovodstva, financija, kontrolinga, kao i svim ostalima koji žele osvježiti znanje o HSFI-jevima.

Specifične porezne teme

O seminaru:

S pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji oporezivanje nekretniana i automobila je postalo jedno od kompleksnijih područja oporezivanja. Tijekom seminara ćemo na praktičnim primjerima ukazati o čemu je potrebno voditi računa kod kupnje/prodaje nekretnina i automobila. Pojasnit ćemo nova pravila oporezivanja vrijednosnih kupona koja stupaju na snagu 1.1.2019. godine te se osvrnuti na obračun i plaćanje poreza po odbitku..

Ključne teme
 • Oporezivanje nekretnina
 • Oporezivanje prometa i korištenja vozila
 • Oporezivanje vrijednosnih kupona
 • Porez po odbitku - predmet oporezivanja, obračun i plaćanje 

> povratak na vrh

Specifične porezne teme

Kome je namijenjen?

Seminar je namijenjen voditeljima i djelatnicima poreznog odjela, voditeljima financija i računovodstva i svima koji su zainteresirani za navedene teme.

Održani seminari i radionice

Isplate zaposlenicima

Siječanj 2018.

O seminaru:

Upoznavanje sa zahtjevima MRS-a 19 "Primanja zaposlenih" uz koje ćemo komentirati primjere dobre prakse kolektivnih ugovora i pravilnika o radu te ukazati na definirane isplate zaposlenicima, koje su temelj za priznavanje rezerviranja u financijskim izvještajima.
Aktuarski izračuni kao temelj izračuna navedenih rezerviranja tema su koja će također biti predmet ovog susreta.

Ključne teme
 • Osnove MRS-a 7 "Izvještaj o novčanih tokovima"
 • Prikaz primjera izrade novčanog toka
 • Izrada novčanog toka uz pomoć predavača
 • Diskusija o iskustvima izrade i revizije izvještaja o novčanom toku

Isplate zaposlenicima

Kome je namijenjen seminar?

Stručnjaci iz područja računovodstva i pravne službe kao i ključno rukovodstvo subjekta.

Zdravstvene ustanove

Siječanj 2018.

O seminaru:

Kratko druženje tijekom kojeg ćemo predstavnicima zdravstvenih ustanova predstaviti Deloitteove usluge poreznog i računovodstvenog savjetovanja i revizije koje su relevantne za njihovo područje djelovanja.

Ključne teme
 • Izračun podjele pretporeza (pro-rate)

> povratak na vrh

Zdravstvene ustanove

Kome je namijenjen seminar?

Rukovodećim osobama u zdravstvenim ustanovama.

MSFI 16 - Najmovi

Veljača 2018.

O seminaru:

Novi standard koji propisuje računovodstvo najmova donosi velike promjene, koje će se odraziti na financijske izvještaje, prije svega najmoprimatelja. Standard stupa na snagu kao zamjena postojećeg MRS-a 17 "Najmovi".

Cilj ovog događaja jest razmatranje mogućeg utjecaja na Vaše financijske izvještaje te kako se suočiti sa zahtjevima koje ova promjena donosi.

Ključne teme
 • Identificiranje najma
 • Iznimke od priznavanja
 • Odvajanje komponenti najma
 • Računovodstvo najmoprimatelja
 • Računovodstvo najmodavatelja
 • Transakcije prodaje i povratnog najma
 • Usporedba zahtjeva s postojećim MRS 17

MSFI 16 - Najmovi

Kome je namijenjen seminar?

Stručnjaci iz područja računovodstva, financija i poslovanja koji su korisnici najma ili će to postati.

PSD2 - otvoreno bankarstvo

Veljača 2018.

O seminaru:

Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu (eng. Payment Service Directive - PSD2) stupa u primjenu 13. siječnja 2018. godine.

Na seminaru ćemo razgovarati o tome što je to PSD2 i koje novosti donosi u provođenju platnih usluga, kako se uskladiti i ispuniti nove zakonske obveze, te koje su mogućnosti za strateške odgovore na izazove koji se nalaze na putu prema "open bankingu".

Ključne teme
 • Ciljevi Direktive (EU) 2015/2366
 • Usluge iniciranja plaćanja (PISP)
 • Usluge informiranja o računu (AISP)
 • Očekivanja korisnika
 • Utjecaj na tradicionalni lanac vrijednosti platnih usluga
 • Strateško pozicioniranje

PSD2 - otvoreno bankarstvo

Kome je namijenjen seminar?

Radionica je namijenjena stručnjacima iz područja platnih usluga, prije svega iz banaka, pružatelja platnih usluga, ali i ostalih postojećih i budućih dionika ekosustava platnih usluga.