Događanja

Savjetovanje za interne revizore i članove revizorskih odbora

28. listopada 2015. - hotel DoubleTree by Hilton

Uloga i odgovornost interne revizije i revizorskih odbora slijedom novosti koje donosi revizorska regulativa

Pozivamo Vas na savjetovanje koje će se održati u srijedu, 28. listopada 2015. s početkom u 9:30 sati u hotelu DoubleTree by Hilton (Ulica grada Vukovara 269a, Zagreb).

Svaka tvrtka u svom poslovanju treba nastojati uspostaviti kvalitetan sustav korporativnog upravljanja koji osigurava da će ponašanje uprave biti u interesu tvrtke, vlasnika i ključnih interesno-utjecajnih skupina. Interna revizija jedan je od ključnih segmenata dobrog korporativnog upravljanja te pomoć upravi, nadzornom odboru i revizijskom odboru u ispunjavanju obveza i odgovornosti putem: objektivne procjene postojećih rizika i internih kontrola, sustavnih analiza poslovnih procesa i povezanih kontrola, pružanja mišljenja o stanju i vrijednosti imovine, pružanja informacija o mogućim nepravilnostima i prijevarama.

Slijedom navedenog, pred internim revizorima je važna uloga ocjene rizika i učinkovitosti internih kontrola koje će umanjiti posljedice tih rizika na društvo, pri čemu moraju nastupati sukladno profesionalnim standardima.

Upravo radi toga, Deloitte organizira savjetovanje sa sljedećim temama:

Novosti u Međunarodnom okviru profesionalnog djelovanja i važnost eksterne procjene rada interne revizije
  • Koje su novosti u Međunarodnom okviru profesionalnog djelovanja i što je fokus izmjena?
  • Kako nove preporuke o eksternom vrednovanju utječu na internu reviziju?
  • Koje su obveze interne revizije vezano za izvještavanje o neusklađenosti sa standardima?
Eksterno vrednovanje rada interne revizije - Primjeri iz prakse Republike Slovenije
  • Koliko je raširena praksa eksternog vrednovanja rada interne revizije i na koji način se ono provodi u Sloveniji?
  • Koji su najčešći nalazi eksternog vrednovanja? 
  • Primjeri dobre i loše prakse u funkcioniranju interne revizije
Interakcija porezne funkcije i revizije
  • Je li u radu interne revizije uključena identifikacija i ocjena poreznih rizika i s njima povezanih internih kontrola
  • Porezni rizici u praksi i mogućnosti njihovog otkrivanja putem interne revizije 
  • Unaprjeđenje suradnje porezne funkcije i interne revizije – horizonti i mogućnosti: kako se poboljšanom suradnjom ove dvije funkcije može smanjiti izloženost društava poreznim rizicima?

U nastavku je detaljan program savjetovanja s predavačima:

Dnevni red:

09:00 – 09:30

Okupljanje sudionika (lagani doručak i kava)

09:30 – 09:40

Uvodni govor

09:40 – 10:40

Novosti u Međunarodnom okviru i važnost eksterne procjene rada interne revizije – predavač: prof. dr. sc. Boris Tušek, EFZG

10:40 – 11:10

Stanka za kavu

11:10 – 11:40

Primjeri iz prakse eksternog vrednovanja – predavač: Katarina Kadunc, viša menadžerica i Adriatic leader korporativnog upravljanja, Deloitte Slovenija

11:40 – 12:10

Interakcija interne revizije i porezne funkcije – predavač: Natko Sertić, viši menadžer u Poreznom odjelu, Deloitte Hrvatska

12:10 – 12:30

Pitanja i odgovori

Sudjelovanje na savjetovanju se ne naplaćuje.

Također, u mogućnosti smo organizirati individualne radionice prilagođene specifičnim potrebama Vašeg Društva.

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail: vmatkovic@deloittece.com najkasnije do 23. listopada 2015. Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Kontaktni podaci

Natko Sertić
Viši menadžer
Porezni odjel
nsertic@deloittece.com
+385 1 2351 900

Ivana Turjak Čebohin
Viša menadžerica
Revizija
Iturjakcebohin@deloittece.com
+385 1 2351 900

Dražen Rajaković
Viši menadžer
Poslovno savjetovanje
drajakovic@deloittece.com
+385 1 2351 900