Izaslanje radnika iz RH u inozemstvo

Događanja

Webinar: Izaslanje radnika iz RH u inozemstvo

Porezna akademija, 3.12.2010.

3.12.2020 - Webinar

Trajanje: 120 minuta + odgovori na pitanja
Cijena: 500 kn
Interesna skupina: voditelji ljudskih potencijala i obračuna plaća, djelatnici odjela ljudskih potencijala, poreznih odjela i odjela obračuna plaća

Opis edukacije:
Upućujete radnike na rad u inozemstvo? Jeste li upoznati sa svim pravno-poreznim implikacijama izaslanja radnika u zemlji i inozemstvu? Vodite li brigu o pravima radnika sukladno Direktivama EU o upućivanju radnika? Pratite li izmjene poreznih propisa i znate li kako se prijavljuje dohodak iz inozemstva sukladno zadnjim izmjenama Zakona o porezu na dohodak (npr. preuzimanje dohotka iz inozemstva prema propisima države izvora dohotka ili prijava istoga sukladno tuzemnim propisima - što se više isplati)? Što u situaciji kada radnik obavlja rad, na primjer, 4 dana u inozemstvu u povezanom društvu, a 1 dan u sjedištu poslodavca u Hrvatskoj, radi li se tu o izaslanju?

Pozivamo Vas na webinar tijekom kojeg će Vam naši porezni stručnjaci objasniti koje su sve obveze poslodavca i radnika kod upućivanja na rad u druge države prema tuzemnim i međunarodnim propisima uz praktične primjere. Na koji način tumačiti odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te kako na pravilan način prijaviti dohodak iz inozemstva u Hrvatskoj. Kako regulirati socijalno osiguranje radnika za vrijeme izaslanja i koja su prava radnika u slučaju bolesti. Na što je potrebno pripaziti kod obračuna tuzemnih doprinosa za obvezna osiguranja, te što je moguće neoporezivo isplatiti upućenom radniku.

Ključne teme:

 • porezni položaj izaslanih radnika / ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • doprinosi za obvezna osiguranja (Direktive EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Ugovori o socijalnom osiguranju, "treće zemlje")
 • obračun plaće izaslanih radnika
 • prijava inozemnog dohotka
 • Direktive EU o upućivanju radnika voditelji računovodstva, financija i poreza, odjeli obračuna plaće i ljudskih potencijala

Koristi: Nakon edukacije, sudionici će razumjeti razne vrste izaslanja, koje su obveze poslodavca i radnika prije / za vrijeme upućivanja radnika, pravila za obračun plaće izaslanog radnika u različitim situacijama, tipične probleme koji se javljaju u praksi i na koji način im pristupiti.

Detaljan program radionice:

9:20 – 9:30
Registracija sudionika

9:30 – 9:40
Uvod i predstavljanje

9:40 – 10:25
Obveze poslodavca i radnika kod upućivanja radnika na rad u inozemstvo

 • Prikupljanja informacija i pripremne radnje za poslodavca
 • Radno-prave obveze
 • Uobičajeni problemi s kojima se poslodavci susreću u praksi – preporuke

10:25 – 11:10
Reguliranje socijalnog osiguranja i koja su prava radnika u slučaju bolesti

 • Primjena Uredbi EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju
 • Utvrđivanje i prijava statusa izaslanog radnika
 • Obračun doprinosa za izaslanog radnika 
 • Izaslanje radnika u treće zemlje
 • Prava radnika u slučaju bolesti

11:10 – 11:55
Poreze implikacije

 • Primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Utvrđivanje porezne rezidentnosti
 • Porezni tretman plaće i drugih primitaka
 • Obračun plaće radnika kada dio vremena radnik radi i u Hrvatskoj 
 • Prijava inozemnog dohotka u Hrvatskoj – preuzimanje dohotka prema propisima zemlje izvora rada ili tuzemnim propisima 
 • Neoporezivi primitci izaslanih radnika

11:55 – 12:10
Pregled svih koraka izaslanja na praktičnom primjeru

12:10 – 12:30
Pitanja i odgovori

Prijava i kotizacije

Naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 500 kn (PDV nije uračunat u navedeni iznos), a uključuje sudjelovanje na radionici te popratne materijale.

Iznos uvećan za PDV (25%) molimo uplatite na račun Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR38 2340 0091 1100 9829 4. Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete: 03122020.

Informacije i prijave na: vmatkovic@deloittece.com.

Je li Vam ovo bilo korisno?