Novosti

Deloitteova radionica Pripreme za kraj godine

Praktični računovodstveni i porezni aspekti

Kraj godine sa sobom donosi obvezu sastavljanja poslovnih knjiga i izvješća te pripremu odgovarajućih poreznih evidencija u skladu s relevantnim propisima. Pri tome je međutim moguće i potrebno razmišljati i o načinima izbjegavanja budućih poreznih rizika i prepoznavanju prilika za ostvarivanje mogućih poreznih ušteda.

S obzirom na složenost ove tematike, pozivamo vas na radionicu na kojoj će Vam računovodstveni i porezni stručnjaci društva Deloitte na praktičan način približiti obveze i mogućnosti koje se pojavljuju prilikom sastavljanja financijskih i poreznih izvješća na kraju poslovne godine. Cilj radionice je tako polaznicima olakšati pripremu izvještaja u skladu s poreznim i računovodstvenim propisima, odgovoriti na uobičajene probleme s kojima se susreću u praksi te dati pregled rješenja za uspješno otvaranje nove poslovne godine. Isto tako, na radionici ćemo Vas upoznati s poreznim propisima koji će stupiti na snagu početkom 2018. godine.

Radionica će se održati u četvrtak, 7. prosinca s početkom u 9:30 sati u prostorima konzultantske tvrtke Deloitte, Radnička cesta 80/VI, Zagreb.

Dnevni red:

9:00 - 9:30

Kava dobrodošlice i registracija sudionika

9:30 – 11:00

Računovodstvene pripreme za kraj poslovne godine

 • Popis imovine i obveza
 • Vrednovanje pojedinih pozicija bilance i računa dobiti i gubitka
 • Kontrole i usklađenja prije zaključenja konta
 • Ispravci računovodstvenih pogrešaka i promjene procjena
 • Priprema za izradu GFI_POD-a i ostale prateće dokumentacije za statistiku i javnu objavu

11:00 – 11:15

Stanka za kavu

11:15 – 12:00

Porez na dobit

 • pregled porezno priznatih i nepriznatih troškova s primjerima iz prakse
 • porezni aspekt vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja i zaliha
 • transakcije s inozemstvom – kad treba obračunati i platiti porez po odbitku i kad se može dobiti oslobođenje od takve obveze
 • olakšica za reinvestiranu dobit – situacije u kojima može doći do nastanka naknadne obveze uvećanja porezne osnovice
 • ispravci vrijednosti imovine – kad treba uvećati a kad umanjiti osnovicu kod ispravka vrijednosti zaliha, financijske ili materijalne imovine
 • izračun oporezivih manjkova – kako izračunati iznos manjka koji premašuje dopušteni iznos

12:00 – 12:30

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada

 • Primjena osobnog odbitka
 • Obveza godišnje prijave poreza na dohodak
 • Poseban postupak
 • Konačni dohodak

12:30 – 12:45

Stanka za kavu

12:45 – 13:15

Transferne cijene – dokumentiranje i izvještavanje o transakcijama s povezanim društvima

 • PD-IPO
 • Usluge između povezanih društava
 • Kamate između povezanih društava
 • Obveza notifikacije Porezne uprave o podnositelju Izvješća po zemljama (Country by Country Report)  

13:15 – 13:45

Prosinac kao korektivno razdoblje za PDV

 • Kontrola i usklađivanje poreznih evidencija
 • Posebnosti obračuna PDV-a
 • Inventura i PDV na utvrđene manjkove
 • Podjela pretporeza,

Promjene u 2018. godini  

13:45 – 14:00

Pitanja i odgovori

 

Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 490 kn (PDV nije uračunat u navedeni iznos), a uključuje sudjelovanje na radionici, materijale i osvježenje tijekom stanke.

Iznos uvećan za PDV (25%) molimo uplatite na račun Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR3823400091110098294. Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete: 07122017.

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo vas da svoj dolazak potvrdite Aneri Židić na e-mail: azidic@deloittece.com najkasnije do 4. prosinca 2017. godine.

 

 

Je li Vam ovo bilo korisno?