Događanja

Svježe novosti iz računovodstva i poreza

Radionica o novom Zakonu o računovodstvu

20. listopada 2015.

Pozivamo vas na radionicu koja će se održati u utorak, 20. listopada 2015. s početkom u 9:30 sati u prostorijama tvrtke Deloitte (Radnička cesta 80/VI, Zagrebtower, Zagreb).

U postojećem gospodarskom okružju obilježenom promjenama, tvrtke moraju, više nego ikada, veću pozornost posvetiti vjerodostojnosti i pouzdanosti svojih financijskih izvještaja jer je upravo to ono što od njih očekuju njihovi vlasnici i financijske institucije, u svjetlu postroženih kriterija zbog manjka sredstava za financiranje kapitala. Financijski izvještaji i dalje su osnovni alat koji jamči transparentnost poslovanja.

Stoga, kao odgovor na nedavne promjene u računovodstvenom i poreznom zakonodavstvu, pripremamo radionicu na kojoj ćemo prisutne sudionike upoznati s najnovijim promjenama u ovom području.

Kratak opis tema koje ćemo obraditi na radionici slijedi u nastavku. Novi Zakon o računovodstvu donio je niz novosti. Na našoj radionici obuhvatit ćemo novosti vezano za:

 • Klasifikaciju poduzetnika i grupe poduzetnika
 • Sadržaj, sastavljanje i čuvanje knjigovodostvenih isprava te poslovnih knjiga
 • Kontni plan
 • Popis imovine i obveza
 • Sadržaj financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, te obvezu revizije
 • Obveznike konsolidacije
 • Rokove dostavljanja financijskih izvještaja.

Osim navedenog osvrnut ćemo se na promjene HSFI i GFi, nastale kao rezultat promjena Zakona o računovodstvu.

U sklopu radionice, upoznat ćemo vas i s praktičnim aspektima koji nastaju zbog promjena Zakona o porezu na dobit u području olakšice za reinvestiranu dobit:

 • Koje su izmjene zakona i kako utječu na korištenje ove olakšice?
 • Koji su praktični rezultati ovih izmjena?
 • Koliko vas ove izmjene ograničavaju u primjeni olakšice?
 • Koje su alternative u slučajevima kad ova olakšica prestaje biti atraktivno rješenje za kontrolu poreznog troška?”

Obradit ćemo i ostale novosti iz područja poreznog zakonodavstva, kao što su:

Oporezivanje prometa nekretnina
• Isporuka nekretnina – PDV ili porez na promet nekretnina?

Aktualnosti u primjenih novih instituta iz OPZ-a
• Porezna nagodba – kada, kako i u kojim iznosima
• Obrazac OPZ-STAT-1 (novo statističko izvješće) – sadržaj, obveznici i rokovi podnošenja

Novosti kod evidencije obračuna plaće, naknade plaće
• Novi oblik i sadržaj obračuna plaće i neisplaćene plaće (novi obrazac IP1, NP1) – primjena od 1.10.2015.

U nastavku je detaljan program radionice:

Dnevni red:

09:00 - 09:30

Okupljanje sudionika (lagani doručak i kava)

09:30 - 10:30

Novi zakon o računovodstvu s osvrtom na promjene u HSFI-jevima

10:30 - 11:15

Promjena Zakona o porezu na dobit u području olakšice za reinvestiranu dobit

11:15 - 11:30

Stanka za kavu

11:30 - 12:30

Pregled ostalih poreznih novosti

Također, u mogućnosti smo organizirati individualne radionice prilagođene specifičnim potrebama Vašeg Društva.   

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 400,00 kn (PDV nije uračunat u navedenu cijenu), a uključuje sudjelovanje na savjetovanju, materijale i pauzu s kavom. Iznos uvećan za PDV (25%) molimo uplatite na račun Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR3823400091110098294.

Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete: 20102015.

Prijave

Zbog ograničenog broja sudionika, molimo da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail vmatkovic@deloittece.com najkasnije do 16. listopada 2015. 

Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Kontaktni podaci

Morana Mesarić 
Menadžerica
Revizija
E-mail: mmesaric@deloittece.com
Tel: +385 1 2352 162

Helena Schmidt  
Direktorica
Porezno savjetovanje
E-mail: hschmidt@deloittece.com
Tel: +385 1 2351 918