Događanja

Svježe novosti iz računovodstva i poreza

Radionica o konsolidaciji i novostima u računovodstvenim standardima i u području transfernih cijena

20. studenoga 2014.

Pozivamo Vas na radionicu o konsolidaciji i novostima u racunovodstvenim standardima i u podrucju transfernih cijena "Svježe novosti iz računovodstva i poreza" koja će se održati u četvrtak, 20. studenoga 2014. s početkom u 9:30 sati u prostorijama tvrtke Deloitte (Radnička cesta 80/VI, Zagrebtower, Zagreb).

U postojećem gospodarskom okružju obilježenom promjenama, tvrtke moraju, više nego ikada, veću pozornost posvetiti vjerodostojnosti i pouzdanosti svojih financijskih izvještaja jer je upravo to ono što od njih očekuju njihovi vlasnici i financijske institucije, u svjetlu postroženih kriterija zbog manjka sredstava za financiranje kapitala. Financijski izvještaji i dalje su osnovni alat koji jamči transparentnost poslovanja.

Bilo da se Vaši stručnjaci za računovodstvo i financije žele upoznati s promjenama ili osvježiti postojeće znanje, kroz radionicu u kojoj ćemo na praktičnim primjerima obraditi tehnike i postupke konsolidacije, te provesti sudionike kroz novosti u računovodstvenim standardima koji se tiču konsolidacije, te novosti u području transfernih cijena i izvještajnih zahtjeva, vjerujemo da ćemo ispuniti očekivanja svakog sudionika.

Dnevni red:

09:00 - 09:30

Okupljanje sudionika (lagani doručak i kava)

09:30 - 10:00

Direktiva EU o nefinancijskom izvještavanju
Pregled novosti u računovodstvenim standardima koji reguliraju konsolidaciju

10:00 - 11:00

Transferne ciijene –  BEPS akcijski plan i novosti u OECD-ovim smjernicama o transfernim cijenama

11:00 - 11:15

Stanka za kavu

11:15 - 12:30

Tehnike konsolidacije: definiranje strukture grupe; temeljnica obračuna stjecanja- utvrđivanje neto imovine stečenog društva, goodwilla, nekontrolirajućih udjela, zadržane dobiti,
Utvrđivanje fer vrijednosti neto imovine i plaćene naknade,  s praktičnim primjerima

12:30 - 13:15

Ručak

13:15 - 14:45

Postupci konsolidacije: izrada konsolidirane bilance i računa dobiti i gubitka, eliminacija nerealiziranih interkompanijskih profita u zalihama, dugotrajnoj imovini, s praktičnim primjerima

14:45 - 15:00

Stanka za kavu

15:00 - 16:00

Stjecanja kontrole u fazama, stjecanja tijekom poslovne godine, kompleksne grupacije-vertikalne i horizontalne, s praktičnim primjerima

Također, u mogućnosti smo organizirati individualne treninge prilagođene specifičnim potrebama Vašeg Društva.  

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 480,00 kn (PDV nije uračunat u navedenu cijenu), a uključuje sudjelovanje na savjetovanju, materijale i pauze s kavom, te ručak. Iznos uvećan za PDV (25%) molimo uplatite na račun Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR3823400091110098294.

Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete 20112014.

Prijave

Zbog ograničenog broja sudionika, molimo da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail vmatkovic@deloittece.com najkasnije do 17. studenoga 2014.

Kontaktni podaci

Višnja Matković
Deloitte Hrvatska
Viša koordinatorica, Marketing
Telefon: +385 1 2351 900
E-mail: vmatkovic@deloittece.com