Događanja

Promjene poreznih propisa od 1. siječnja 2015. godine

Seminar

9. prosinca 2014.

Zakon o porezu na dohodak - Zakon o porezu na dobit - Zakon o porezu na dodanu vrijednost - Zakon o porezu na promet nekretnina

Pozivamo vas na seminar na temu „Promjene poreznih propisa od 1. siječnja 2015. godine“ na kojem ćemo predstaviti novosti u područjima poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost i poreza na promet nekretnina koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2015. godine. Seminar će se održati u utorak, 9. prosinca s početkom u 9:30 sati na 8. katu Zagrebtowera, Radnička cesta 80, InstantOffice. Seminar se održava u obliku radnog doručka.

U sklopu seminara obradit ćemo otvorena pitanja koja proizlaze iz navedenih najavljenih izmjena, a s naglaskom na trenutno važeće propise. Na seminaru će predavati naši stručnjaci iz odjela za Porezno savjetovanja, uz moguće sudjelovanje gostiju-predavača iz Središnjeg ureda Porezne uprave.

Dnevni red:

09:00 – 09:30

Kava dobrodošlice i registracija sudionika

09:30 – 10:15

Promjene Zakona o porezu na dohodak

10:15 – 11:00

Promjene Zakona o porezu na dobit

11:00 – 11:15

Stanka za kavu

11:15 – 12:30

Promjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na promet nekretninama

12:30 – 12:45

Pitanja i odgovori

12:45

Završetak predavanja

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 600,00 kn (PDV nije uračunat u navedenu cijenu), a uključuje sudjelovanje na savjetovanju, materijale i pauze s kavom. Iznos uvećan za PDV (25%) molimo uplatite na račun Deloitte d.o.o. kod Privredne banke Zagreb, broj bankovnog (žiro) računa 2340009-1110098294, IBAN: HR3823400091110098294.

Prilikom uplate molimo da u poziv na broj upišete 09122014.

Prijave

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Višnji Matković na e-mail vmatkovic@deloittece.com najkasnije do 7. prosinca 2014. .

Kontaktni podaci

Višnja Matković
Deloitte Hrvatska
Viša koordinatorica, Marketing
Telefon: +385 1 2351 900
E-mail: vmatkovic@deloittece.com