Deloitteova Akademija - Prijava

Deloitte Akademija osnovana je kako bi pomogla rukovoditeljima, iz različitih vrsta organizacija, da ostanu u vrhu tržišnih trendova i najboljih praksi, a time i daleko ispred konkurencije.

Registracija

Molimo Vas da popunite kratki upitnik u nastavku, kako bi kreirali Vaš profil na platformi za edukaciju na Deloitte Akademije.

Molimo Vas i da u upitniku označite i odaberete na kojim edukacijama želite sudjelovati.

Nakon što Vam kreiramo profil, poslat ćemo Vam na e-mail pristupne podatke i ulaz u online platformu.

Osnovne informacije

*
*
*
 
 
 
 
* Ukoliko ste na prethodnom pitanju odabrali "Nešto drugo", molimo upišite sektor poslovanja Vaše tvrtke

Odabir tečaja ili edukacije

Više detalja o svakom pojedinom tečaju ili edukaciji možete pronaći na stranici: Deloitte Akademija 2020.

*
 IFRS akademija: Utjecaj COVID-19 na objave u financijskim izvještajima
 ***
 **
 Porezna Akademija: COVID-19 | Mjere za pomoć gospodarstvu
 Porezna Akademija: PDV | Što će popraviti „4 quick fixes”?
 Legal Academy: Krizno upravljanje 1
 Legal Academy: Krizno upravljanje 2
 Priprema projektnog prijedloga 1
 Priprema projektnog prijedloga 2
Odaberite tečaj/edukaciju na koju se želite prijaviti

GDPR, privatnost i uvjeti korištenja

*
 obavještavanja o događanjima u organizaciji Deloittea i pozivanje na sudjelovanje u njima
 organiziranje raznih seminara, webinara i edukacija
 pozivanja na sudjelovanje u istraživanjima u organizaciji Deloittea
 slanja stručnih novosti, obavijesti, marketinških informacija putem e-pošte
te se neće upotrebljavati u niti jednu drugu svrhu osim navedenog.

*

 
Upišite komentar, ako ga imate (maksimalno 1000 znakova)
 
 

Deloitte Akademija

Saznajte više