Partneri u Srbiji

Miloš Macura

Glavni partner za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju

+381 11 3812205
mmacura@deloittece.com

Miroslav Tončić

Glavni partner u sektoru revizije

tel: +381113812233 
mtoncic@deloittece.com

Žarko Mijović

Partner u sektoru revizije

+381 11 3812244

zmijovic@deloittece.com

Je li Vam ovo bilo korisno?