Novosti

Džepni vodič kroz MSFI-jeve

MSFI novosti, srpanj 2016.

Iako ova brošura možda ne može nadomjestiti sveobuhvatan i cjelovit tekst Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu „MSFI“), prihvaćena je kao praktičan priručnik za rješavanje osnovnih pitanja iz područja MSFI.

Upravo je zato ova brošura idealan vodič za sve koji razmišljaju o usvajanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, no i nadopuna znanju onima koji o svom poslovanju već izvještavaju u skladu s okvirom MSFI-jeva.

Pruža brz i koristan uvid u teme čije je značenje već prepoznato u njezinim ranijim izdanjima:

  • najnovije promjene MSFI-jeva, informacije o ustroju i djelovanju Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, 
  • pregled MSFI-jeva koji se koriste u svijetu, 
  • sažetke svih važećih standarda i tumačenja te podroban pregled projekata i tema koje su na dnevnome redu OMRS-a i IFRIC-a.

Nadamo se da će Vam ova brošura biti korisna.

Je li Vam ovo bilo korisno?