Novosti

MSFI 17 - Započnite s pripremom i implementacijom na vrijeme  

MSFI novosti, svibanj 2018.

Započnite s pripremom na vrijeme

Nakon dugotrajnog procesa, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde objavio je MSFI 17 “Ugovori o osiguranju”.

MSFI 17 stupa na snagu za godišnje izvještajne periode koji počinju od 1. siječnja 2021 i zamijenit će MSFI 4, standard koji je na snazi od 2004. Cilj MSFI-ja 17 je uspostava konzistentnog računovodstvenog modela za ugovore o osiguranju, posebice za društva koja djeluju na međunarodnoj razini.

Utjecaji na poslovanje

Zahtjevi MSFI-ja 17 rezultirat će implementacijom brojnih modela za priznavanje i mjerenje ugovora o osiguranju. Analiza MSFI-ja 17 identificirala je sljedeća područja koja su ocijenjena kao najzahtjevnija za osiguravajuća društva.

Uzimajući u obzir značajne promjene i izazove koje donosi MSFI 17, tranzicijski period (sada je manji od 3 godine) treba mudro iskoristiti za pripremu društva. Uvođenje promjena bit će veliki projekt koji će uključivati računovodstvo, aktuare i IT odjel. Važno je dobiti sveobuhvatno razumijevanje učinaka standarda na profil profitabilnosti, financijska izvješća i KPI-eve. U ovoj fazi važno je utvrditi jazove, pripremiti projektni plan, osigurati financiranje i podignuti razumijevanje svih implikacija novog standarda među izvršnim direktorima.  

Je li Vam ovo bilo korisno?