Rješenja

Nefinancijsko izvještavanje - Analiza usklađenosti

Problem

Nefinancijsko izvještavanje - Analiza usklađenosti

Društva često nisu sigurna u kvalitetu svojih nefinancijskih izvještaja te njihovu usklađenost sa zakonskim zahtjevima i očekivanjima dionika. Ona propituju oblik i sadržaj svojih nefinancijskih izvještaja. Trebaju li se oni pripremati zasebno ili kao dio godišnjeg izvještaja društva? Koja je prikladna duljina izvještaja? Koji izvještajni okvir odgovara društvu? Jesu li zahtjevi izvještajnog okvira dostatno i sveobuhvatno definirani u izvještaju? Doprinosi li stvarno nefinancijski izvještaj većoj transparentnosti izvještavanja društva, jednom od glavnih stupova dobrog korporativnog upravljanja? Poboljšava li nefinancijski izvještaj način na koji dionici shvaćaju poslovne modele, rizike, planove i dugoročnu strategiju društva? Koliko je razvijeno naše nefinancijsko izvještavanje?

Rješenje

Nefinancijsko izvještavanje - Analiza usklađenosti

Na temelju našeg iskustva s brojnim klijentima iz različitih industrijskih sektora, razvili smo metodologiju koja nam je omogućila analizu razine razvijenosti postupka nefinancijskog izvještavanja te njegove usklađenosti s propisima. Ona se sastoji od faznog pristupa u kojem je svaka od faza samostalna. Ona obuhvaća:

 1. analizu nefinancijskog izvještavanja i utvrđivanje diskrepancija uzrokovanih zakonskim i izvještajnim okvirima;
 2. analizu referentnih vrijednosti u odnosu na slična društva unutar industrije i najboljih praksi;
 3. sastavljanje preporuke za poboljšanje izvještaja;
 4. upravljanje planom oporavka i naknadnu analizu izvještaja.

Glavne koristi za klijente:

Nefinancijsko izvještavanje - Analiza usklađenosti

 • poboljšana kvaliteta nefinancijskih izvještaja,
 • usklađenost sa zakonskim zahtjevima,
 • usklađenost s očekivanjima ključnih dionika,
 • povećana transparentnost i vjerodostojnost klijentovih financijskih izvještaja koji su doveli do višeg stupnja povjerenja potencijalnih ulagača i pristupa najpovoljnijim izvorima financiranja,
 • povećana uključenost direktora i rukovoditelja,
 • poboljšana komunikacija s dionicima,
 • smanjeni rizik i povećana vrijednost.