Rješenja

Nefinancijsko izvještavanje - Izražavanje uvjerenja

Neovisna provjera nefinancijskog izvještaja / izvještaja o održivosti te izražavanje uvjerenja

Problem

Nefinancijsko izvještavanje - Izražavanje uvjerenja

Zbog velike količine prikupljenih podataka, broja ljudi uključenih u postupak izvještavanja i složenost predmetnog postupka, ponekad unutarnji i vanjski korisnici nefinancijskog izvještaja / izvještaja o održivosti nisu sigurni u točnost i pouzdanost predstavljenih podataka.

Postavlja se pitanje jesu li sva važna područja obuhvaćena, jesu li prikupljene informacije istovjetne kvalitete te jesu li one odgovarajuće, pravodobno i dosljedno predstavljene.  

Rješenje

Nefinancijsko izvještavanje - Izražavanje uvjerenja

Izražavanje uvjerenja jedna je od naših ključnih usluga te je ono naš zaglavni kamen. Naše bogato iskustvo proizlazi iz pružanja usluga brojnim klijentima u različitim industrijama dugi niz godina.

Služimo se Deloitteovom metodologijom za pružanje usluga izražavanja uvjerenja. Globalna metodologija za izražavanje uvjerenja obuhvaća koherentan i djelotvoran pristup uslugama. Konkretno, njome je utvrđen odgovarajući način za osmišljavanje plana rada. Naš pristup obuhvaća:

  1. sudjelovanje u postupku određivanja pristupa društva izradi izvještaja te utvrđivanje relevantnih aspekata povezanih s društvom o kojima će se izvijestiti
  2. preliminarna provjera prikupljenih podataka i informacija, kao i nacrta izvještaja koji je pripremilo trgovačko društvo
  3. konačna provjera izvještaja koji je pripremilo trgovačko društvo. Priprema neovisnog izvještaja o certificiranju, uz dodatni izvještaj.

Glavne koristi za klijente:

Nefinancijsko izvještavanje - Izražavanje uvjerenja

  • povećana prepoznatljivost, povjerenje i vjerodostojnost
  • povećana transparentnost i vjerodostojnost klijentovih financijskih izvještaja što rezultira višim stupnjem povjerenja potencijalnih ulagača i pristup najpovoljnijim izvorima financiranja
  • povećan broj poslovnih prilika zbog poboljšanih kapaciteta za uključenje u pouzdane lance opskrbe
  • povećani angažman direktora i rukovoditelja
  • poboljšana komunikacija s dioničarima
  • smanjeni rizik i povećana vrijednost.