Rješenja

Nefinancijsko izvještavanje - Podrška u pripremi

Pomoć pri uspostavi procesa nefinancijskog izvještavanja radi njegove pouzdanosti i sveobuhvatnosti

Problem

Nefinancijsko izvještavanje - Podrška u pripremi

Bez obzira na razlog za pripremu nefinancijskog izvještaja (regulatorni zahtjevi, transparentnost izvještavanja), mnogo je koraka i ljudi uključeno u čitav postupak te ih je potrebno uskladiti odnosno iskoordinirati kako bi nastali pouzdani i sveobuhvatni nefinancijski izvještaji. Brojne se organizacije unutar njih samih suočavaju s poteškoćama i nerazumijevanjem u pogledu svrhe izvještavanja i s izvještavanjem povezanih zadataka.

Rješenje

Nefinancijsko izvještavanje - Podrška u pripremi

Iscrpno iskustvo u pružanju pomoći brojnim trgovačkim društvima pri uspostavi odgovarajućih pprocesa nefinancijskog izvještavanja omogućilo je Deloitteu razvoj vlastite metodologije za optimizaciju procesa izvještavanja te izradu pouzdanih i sveobuhvatnih izvještaja.

Predmetni se pristup sastoji od nekoliko faza u kojima Deloitteovi stručnjaci mogu u potpunosti ili djelomično pružiti potporu, ovisno o i u skladu s klijentovim potrebama. On obuhvaća analizu podataka koji su dijelom postupka, ali i analizu ključnih uloga i odgovornosti pojedinaca koji sudjeluju u postupku.

Glavne koristi za klijente:

    Nefinancijsko izvještavanje - Podrška u pripremi

  • pouzdano i sveobuhvatno nefinancijsko izvještavanje usklađeno s financijskim i drugim informacijama sadržanima u godišnjem izvještaju društva
  • pravodobnost, točnost i dostupnost informacija
  • visokokvalitetni postupak izvještavanja
  • djelotvorna uporaba resursa
  • bolje shvaćanje održivih aktivnosti i internog izvještavanja te posvećenosti njihovu ostvarenju, unutar organizacije
  • nefinancijski izvještaj posljednja je faza održivih aktivnosti trgovačkog društva, na temelju kojih trgovačko društvo može znatno uštedjeti i povećati svoju dobit (energija, troškovi zaposlenika, financijski troškovi, sankcije i novčani troškovi)
  • usklađenost s propisima (Zakon o računovodstvu, propisi u području zaštite okoliša, radno pravo).