Računovodstvene novosti

Arhiv

Prosinac 2016.

U  Narodnim novinama br. NN 115/2016 od 9. prosinca 2016. godine, između ostalih novosti koje se tiču poreznih propisa, objavljen i novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

U članku 9. navedenog zakona navodi se izmjena članka 28. trenutnog Zakona o porezu na dobit kojom se mijenja primjenjiva stopa poreza na dobit koja se obračunava na utvrđenu poreznu osnovicu. Ovom izmjenom uređuje se buduće plaćanje poreza na dobit na način da će se isti plaćati po stopi od 12% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 3.000.000,00 kuna, odnosno po stopi od 18% ako su u porezom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 3.000.000,01 kn.

Budući da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2017. godinu i nadalje, odnosno za porezna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2017., izmjena koju navodi članak 9 imat će utjecaj na izračun tekućeg poreza u 2017. godini, ali i na izračun odgođenog poreza u 2016. godini.

Naime, Međunarodni računovodstveni standard („MRS 12“): Porez na dobit, navodi kako je potrebno uskladiti odgođeni porez prema očekivanoj poreznoj stopi, odnosno prema poreznoj stopi čija se primjena očekuje u razdoblju realizacije odgođene porezne imovine ili obveze. U nastavku navodimo izvadak iz navedenog standarda (čl. 47 i 48)... 

Računovodstvene novosti, prosinac 2016.

open in new window više

Arhiv

Računovodstvene novosti, ožujak 2016.
Predujmovi poreza na dohodak koji se priznaju u 2015.godiniž
Energetsko certificiranje – ukidanje obveze
Mjesečni predujam za plaćanje turističke članarine
Prosječna mjesečna bruto i neto isplaćena plaća isplaćena u RH
Obračun spomeničke rente za 2015. i obrazac SR

Računovodstvene novosti, veljača 2016.
Upute za sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak i prijave poreza na dobitak
Odgoda predaje obrasca OPZ-STAT-1
Novosti u prikazivanju neoporezivih primitaka u JOPPED-u
Zapošljavanje osoba s invalidnošću - naknada - kazna

Je li Vam ovo bilo korisno?