Novosti

Računovodstvene novosti

Arhiv

Ožujak 2016.

 • Predujmovi poreza na dohodak koji se priznaju u 2015.godiniž
 • Energetsko certificiranje – ukidanje obveze 
 • Mjesečni predujam za plaćanje turističke članarine 
 • Prosječna mjesečna bruto i neto isplaćena plaća isplaćena u RH 
 • Obračun spomeničke rente za 2015. i obrazac SR

> više

Veljača 2016.

- Upute za sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak i prijave poreza na dobitak 

- Odgoda predaje obrasca OPZ-STAT-1

- Novosti u prikazivanju neoporezivih primitaka u JOPPED-u 

- Zapošljavanje osoba s invalidnošću – naknada – kazna

Siječanj 2016.

 • Nova svota prosječne plaće za ovrhu na plaći u 2016.
 • Srednji tečaj HNB-a na dan 31. prosinca 2015.
 • Novosti u prikazivanju neoporezivih primitaka u JOPPED-u
 • Zapošljavanje osoba s invalidnošću – naknada – kazna

Prosinac 2015.

 • Darovanje (doniranje) hrane za humanitarne potrebe
 • Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu
 • Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dobit
 • Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

Studeni 2015.

 • Novosti za poslodavce koji ne isplaćuju plaće ili ih ne isplaćuju u zakonskom roku
 • Novi obrasci za isplaćenu i neisplaćenu plaću i naknadu plaće
 • Izmjena Zakona o članarinama u turističkim zajednicama
 • Nova eskontna stopa HNB-a
 • Smanjenje stope poreza na potrošnju u Gradu Zagrebu

Listopad 2015.

 • Nacrt novog kontnog plana
 • Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
 • Objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
 • Objavljeni izmijenjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja
 • Zatezna kamata od 1. kolovoza je 10,14%
 • Obveza dostave statističkog izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima
 • Novi Zakon o računovodstvu

Korisni linkovi

Narodne novine

Ministarstvo financija - Porezna uprava

MIŠLJENJA hr

Državni zavod za statistiku - Republika Hrvatska

Hrvatska gospodarska komora

FINA 

Hrvatska narodna banka

www.nn.hr

www.mfin.hr

www.misljenja.hr

www.dzs.hr

www.hgk.hr

www.fina.hr

www.hnb.hr

 

Je li Vam ovo bilo korisno?