Novosti

Računovodstvene novosti

Prosinac 2015.

Darovanje (doniranje) hrane za humanitarne potrebe

Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov. br. 130/15), a koji je stupio na snagu 8. prosinca 2015. je i neoporezivanje prometa dobara u slučajevima kada se hrana daruje za ljude i hrana za životinje i to isključivo neprofitnim pravnim osobama koje u svojim programima imaju humanitarnu djelatnost.

Najbitniji uvjet za to je da se radi o hrani kojoj je rok upotrebe pred istekom trajanja, čime bi se spriječilo njezino uništavanje i propadanje. Vrijednost darovanja se svodi na 2% od ukupnog prihoda/primitka od prethodne godine, te će glede poreza na dobit taj trošak biti porezno priznati trošak. Također postoji i iznimaka koja se odnosi na porezne obveznike koji započnu poslovanje u tekućoj godini, da im se svota darovanja određuje prema tekućim prihodima.

Vrijednost darovane robe/proizvoda određuje se nabavnoj cijeni. O vrijednosti darovanja šalje se izvješće Poreznoj upravi na obrascu DONH. Prvo izvješće za darovanu hranu u 2015.podnijet će se do 20. lipnja 2016.

Izvor www.nn.hr broj 130/15


Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Uredbom se odgađa primjena propisanog kontnog (računskog) plana koju je Odbor za standarde financijskog izvještavanja dužan do 30. lipnja 2016. donijeti.

Brisane su odredbe o pisanju oznake konta na koji je proknjižena knjigovodstvena isprava, a također brisana je i odredba o obvezi potpisivanja knjigovodstvene isprave od strane odgovorne osobe obzirom na to da je u čl. 9. st. 5. Zakona o računovodstvu već određena odgovorna osoba za kontrolu vjerodostojnosti knjigovodstvenih isprava prije njezina knjiženja.

Također razjašnjena je dvojba u vezi s rokovima za predaju godišnjih financijskih izvještaja u FINA-u za 2015.godinu, te rokovi za javnu objavu. Potvrđeno je da za financijske izvještaje koji se odnose na 2015. ide sve po "starim" rokovima.

Uredbom je također potvrđeno da se u 2016. mogu primjenjivati već postojeći računski planovi.

Izvor www.nn.hr broj 134/15


Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dobit

U NN broj 137/2015 objavljeno je dana 23.12.2015.:

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Između ostalih promjena Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak mijenjaju se i obrasci godišnje prijave poreza na dohodak i propisuju dodatna objašnjenja u vezi s porezom na kapitalne dobitke.

Između ostalih promjena Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit također se donosi novi prikaz PD-a i odredbe o nekim provedbenim rješenjima Zakona o porezu na dobit, Zakona o poticaju ulaganja.

Izvor www.nn.hr broj 137/2015


Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona o porezu na dobit za 2016. godinu iznosi 5,14%.
Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2015. godine.

Izvor www.nn.hr broj 137/2015

Korisni linkovi

Narodne novine

Ministarstvo financija - Porezna uprava

MIŠLJENJA hr

Državni zavod za statistiku - Republika Hrvatska

Hrvatska gospodarska komora

FINA 

Hrvatska narodna banka

www.nn.hr

www.mfin.hr

www.misljenja.hr

www.dzs.hr

www.hgk.hr

www.fina.hr

www.hnb.hr

 

Je li Vam ovo bilo korisno?