Novosti

Računovodstvene novosti

Veljača 2016.

Upute za sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak i prijave poreza na dobitak

Porezna uprava Republike Hrvatske objavila je na svojim stranicama uputu za sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak i uputu za sastavljanje prijave poreza na dobitak.

Upute se mogu preuzeti ovdje:

http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19377
http://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/OBAVIJEST%20POREZNA%20PRIJAVA%202015%20%20(INTERNET)%20(2).pdf

Odgoda predaje obrasca OPZ-STAT-1

Porezna uprava je 18.veljače 2016. na svojim stranicama objavila odgodu predaje obrasca OPZ-STAT-1. Rok za podnošenje obrasca za 2015. godinu, za prvi kvartal i za drugi kvartal 2016. pomaknut je na 1. rujan 2016.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika može se pogledati ovdje:

http://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/PravilnikIzmjene%20OPZ_STAT_1.pdf

Izvor: www.porezna-uprava.hr

Novosti u prikazivanju neoporezivih primitaka u JOPPED-u

Prikazivanje neoporezivih primitaka (prijevoz s posla na posao, dnevnice, terenski, božićnica i ostale neoporezive isplate) u JOPPD-u, podliježe novim pravilima za neoporezive primitke koja su na snazi od 1. siječnja 2014.:

  • JOPPD se podnosi od dana isplate do 15. u mjesecu za prethodni mjesec,
  • u razdoblje obračuna (polje 10.1. i 10.2.) upisuje se uvijek 1.MM.GGGG do 28./29./30./31.MM.GGGG mjeseca kada je neoporezivi primitka ISPLAĆEN. Razdoblje kada je neoporezivi primitak obračunan ili na koje se razdoblje odnosi nije bitan za prikazivanje u JOPPD-u, tj. razdoblje obračuna se ne upisuje.
  • u oznaku izvješća JOPPD upisuje se oznaka izvješća u obliku GG001 do GG365(366), a sastoji se od kombinacije oznake zadnje dvije znamenke godine i rednog broja dana u godini na dan koji je podnesen Obrazac JOPPD.

Prema članku 76.stavku 7. Pravilnika o porezu na dobit od 24. prosinca 2015. došlo je do promjena vezanih za oznaku izvješća za sve neoporezive isplate koje su isplaćene u prosincu, a JOPPD se podnosi u siječnju. Ukoliko su neoporezivi primitci isplaćeni u prosincu 2015., a dostavljaju se do 15. siječnja 2016., dan koji se upisuje treba biti 31. prosinca 2015., a oznaka izvješća treba biti 15365.

Člankom 76. stavak 3. propisane su još neke iznimke neoporezivih primitka koje se neće iskazivati u obrascu JOPPD. Možda najinteresantnije je vezano za iskazivanje neoporezivih primitaka vezanih za službena putovanja, te se u JOPPD obrascu iskazuju naknade troškova vezanih uz službena putovanja, osim isplate u novcu dnevnica i/ili naknade za korištenje privatnim automobilom u službene svrhe. Ostale stavke koje su se do sada prikazivale, a vezane su za službena putovanja, više nije potrebno iskazivati u JOPPD obrascu.

Izvor: Pravilnik o porezu na dobit , www.nn.hr broj 137/15.

Zapošljavanje osoba s invalidnošću – naknada – kazna

Oni poslodavci koji zapošljavaju 20 radnika i više, imaju obvezu zapošljavanja osoba s invalidnošću. Ukoliko poslodavac do zadnjeg dana u mjesecu ne ispuni svoju obvezu zapošljavanja osobe s invalidnošću ili ne ispuni zamjensku kvotu, u obvezi je uplate novčane naknade, koja dospijeva svakog zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Naknada se treba prikazati u JOPPD obrascu i uplaćuje se u državni proračun.

Novčana naknada za 2016.godinu iznosi 936,00 kn što je jednako 30 % od 3.120,00 kn minimalne plaće za svaku osobu s invalidnošću koju je poslodavac trebao zaposliti.

Izvor: www.nn.hr broj 2/2015

Korisni linkovi

Narodne novine

Ministarstvo financija - Porezna uprava

MIŠLJENJA hr

Državni zavod za statistiku - Republika Hrvatska

Hrvatska gospodarska komora

FINA 

Hrvatska narodna banka

www.nn.hr

www.mfin.hr

www.misljenja.hr

www.dzs.hr

www.hgk.hr

www.fina.hr

www.hnb.hr

 

Je li Vam ovo bilo korisno?