Novosti

Računovodstvene novosti

Siječanj 2016.

Nova svota prosječne plaće za ovrhu na plaći u 2016.

Državni zavod za statistiku je na temelju Ovršnog zakona ,objavio prosječnu mjesečnu isplaćenu neto-plaću po zaposlenom u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, koja se koristi za ovrhe na plaći u 2016. godini. U 2016. godini prosječna neto-plaća iznosi 5.693,00 kn.

Po pravilu Oz-a, ako nije riječ o alimentaciji niti dugu s osnove javnih davanja, a radnikova (ovršenikova) neto-plaća je veća od spomenutog prosjeka, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne neto-plaće, te mu se može plijeniti sve iznad 3.795,33 kn (5.693,00 / 2 x 3).

Međutim ako je radnikova neto-plaća manja od ovog prosjeka, od ovrhe je izuzeta svota u visini dvije trećine plaće ovršenika (radnika) – u takvim se slučajevima smije plijeniti samo 1/3 stvarne, radnikove neto-plaće.

Izvor www.nn.hr broj 121/15

Srednji tečaj HNB-a na dan 31. prosinca 2015.

Srednji tečaj Hrvatske narodne banke za strana sredstva plaćanja koristi se za iskazivanje potraživanja i obveza prema inozemstvu te za potrebe statistike.

(Prema točki 11.11. Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, te prema članku 45. stavku 3. Zakona o deviznom poslovanju).

Hrvatska narodna banka je na dan 31.12.2015. objavila tečajnu listu broj 251 za tečajeve koji se primjenjuju na dan 31.12.2015. godine

Novosti u prikazivanju neoporezivih primitaka u JOPPED-u

Prikazivanje neoporezivih primitaka (prijevoz s posla na posao, dnevnice, terenski, božićnica i ostale neoporezive isplate) u JOPPD-u, podliježe novim pravilima za neoporezive primitke koja su na snazi od 1. siječnja 2014. :

  • JOPPD se podnosi od dana isplate do 15. u mjesecu za prethodni mjesec,
  • u razdoblje obračuna (polje 10.1. i 10.2.) upisuje se uvijek 1.MM.GGGG do 28./29./30./31.MM.GGGG mjeseca kada je neoporezivi primitka ISPLAĆEN. Razdoblje kada je neoporezivi primitak obračunan ili na koje se razdoblje odnosi nije bitan za prikazivanje u JOPPD-u, tj. razdoblje obračuna se ne upisuje.
  •  u oznaku izvješća JOPPD upisuje se oznaka izvješća u obliku GG001 do GG365(366), a sastoji se od kombinacije oznake zadnje dvije znamenke godine i rednog broja dana u godini na dan koji je podnesen Obrazac JOPPD.Prema članku 76.stavku 7. Pravilnika o porezu na dobit od 24. prosinca 2015. došlo je do promjena vezanih za oznaku izvješća za sve neoporezive isplate koje su isplaćene u prosincu, a JOPPD se podnosi u siječnju. Ukoliko su neoporezivi primitci isplaćeni u prosincu 2015., a dostavljaju se do 15. siječnja 2016., dan koji se upisuje treba biti 31. prosinca 2015., a oznaka izvješća treba biti 15365.

Člankom 76. stavak 3. propisane su još neke iznimke neoporezivih primitka koje se neće iskazivati u obrascu JOPPD. Možda najinteresantnije je vezano za iskazivanje neoporezivih primitaka vezanih za službena putovanja, te se u JOPPD obrascu iskazuju naknade troškova vezanih uz službena putovanja, osim isplate u novcu dnevnica i/ili naknade za korištenje privatnim automobilom u službene svrhe. Ostale stavke koje su se do sada prikazivale, a vezane su za službena putovanja, više nije potrebno iskazivati u JOPPD obrascu.

Izvor: Pravilnik o porezu na dobit , www.nn.hr broj 137/15.

Zapošljavanje osoba s invalidnošću – naknada – kazna

Oni poslodavci koji zapošljavaju 20 radnika i više, imaju obvezu zapošljavanja osoba s invalidnošću. Ukoliko poslodavac do zadnjeg dana u mjesecu ne ispuni svoju obvezu zapošljavanja osobe s invalidnošću ili ne ispuni zamjensku kvotu, u obvezi je uplate novčane naknade, koja dospijeva svakog zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Naknada se treba prikazati u JOPPD obrascu i uplaćuje se u državni proračun.

Novčana naknada za 2016.godinu iznosi 936,00 kn što je jednako 30 % od 3.120,00 kn minimalne plaće za svaku osobu s invalidnošću koju je poslodavac trebao zaposliti.

Izvor: www.nn.hr broj 2/2015

Korisni linkovi

Narodne novine

Ministarstvo financija - Porezna uprava

MIŠLJENJA hr

Državni zavod za statistiku - Republika Hrvatska

Hrvatska gospodarska komora

FINA 

Hrvatska narodna banka

www.nn.hr

www.mfin.hr

www.misljenja.hr

www.dzs.hr

www.hgk.hr

www.fina.hr

www.hnb.hr

 

Je li Vam ovo bilo korisno?